" Dünya Tütünsüz Günü "
31 Mayıs 2019 Cuma
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..
" Dünya Tütünsüz Günü "
" Dünya Tütünsüz Günü "

Gürsel Yurtbahar - Türkiye Sigarayla Savaşanlar Der. Ant. Tem…

Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi  Kullanılmasını  ve İzmarit İstemiyoruz…..

Anne karnında başlayan yolculuk sonunda, İnsanoğlu dünya ya geldiği zaman SEVGİ VE OKSİJEN ile yaşamaya başlamaktadır.

Bedelini ölçülemeyen SEVGİ tüm hayatımız boyunca gerekli olan toplumunun ana unsurundan birisidir.
Yaşamamızın kaynağı olan vücudumuzun tüm organları için gerekli olan temiz kanın kaynağı olan oksijen ise, dünyamızda bulunan en kıymetli oluşumdur.

Anayasamızda ve kanunlar için bu iki unsur  yaşam kaynağımız olarak korunmaya alınmış olup,tüm insanlar sahip çıkması gereken unsurlardır…..

BİZLER…..

Tütün maddesi kullanarak yaşamamızın kaynağı olan oksijeni yok ediyoruz.

Anayasal hakkımız olan TEMİZ HAVA SOLUMA imkânımızın yok edilmesi, insanlarımızın gelecek için kendilerine vermiş oldukları en büyük TOPLUMSAL ZARAR olduğunu düşünüyorum.

Bireysel  olarak ta ; sağlıklı yaşamamızın kaynağı olan TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘imiz yok ediyoruz….

Bireysel olarak  ta; Toplumda yaşayan tüm canlılarında TEMİZ KAN  sağlayan AKÇİĞER ‘lerimizin  yok ediyoruz….

Vücudumuzun TEMİZ KAN  damarlarını yok ediyoruz…..


BİZLER….

Tütün maddesi kullanarak; gezegene verilen ve on sene süre ile çevre artığı olan parçalanamayan İZMARİT lerin geleceğimize verdiği zarar düşünemeyecek düzeydedir.

Tek bir sigara izmaritinin 1.000 lt kadar suyu zehirlediğini ve bu su ile gıda zinciri olarak geri dönerek vücudumuzun tüm organlarına zarar vermektedir.

Her yerde gördüğümüz ve dikkate almadığımız İZMARİT  lerin kendimize , geleceğimin , çevremize verdiği  zararı bir  DİKKATLİ   düşününüz…….

BİZLER…..

TÜTÜN maddesinin; TEMİZ HAVA SOLUMA hakkımıza engel olmasına,

TÜTÜN maddesinin; İzmarit geri dönüşümleri ile tüm organlarımızı yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Çocuklarımızı ve neslimizi yok etmesini,

TÜTÜN maddesinin; Yaşam kaynaklarımızı kirletmesini,

TÜTÜN maddesinin; çevremizin güzellikleri bizlerden almasını,

TÜTÜN maddesinin; Dünyamıza yok etmesine,

İzin vermeyeceğiz…….

EKONOMİMİZİ ,NESLİMİZE,GELECEĞİMİZE,ÇEVREMİZE  SAHİP ÇIKACAĞIZ…….

BU KONUDA BİZLERE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ….
4- 12-13 Ekim de TÜRMOB Genel Başkanlığına Aday Olmayan TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan Bir Veda Konuşması Niteliğinde Konuşmalarını Tamamlayarak Salondaki Yerini Aldı.
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....