11 soruda konkordato
13 Kasım 2018 Salı
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
11 soruda konkordato
11 soruda konkordato

Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş. Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara verilen isim anlamına geliyor. Hukuken karşılığı ise borçlarını ödeyemeyecek durumda olan şirketlerin iflas etmemek için borçlarını komiser nezaretinde belli bir süre içinde ödemeye çalışmaları süreci. İşte 11 soruda konkordatoyla ilgili merak edilen her şey!

Konkordato konusunda deneyimli Avukat Cenk Akdoğan sozcu.com.tr okurları için 11 soruda konkordatoyu anlattı:

1-Konkordato Nedir ?

Konkordato borçlarını zamanında ödemeyen veya ödememe riski bulunan şirketlerin süre istemek veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına verilen addır.

2- Konkordatoyu Kimle Talep edebilir ?

a-Şahıs firmaları,
b-Sermaye şirketleri , kooperatifler, dernekler , vakıflar
c- Alacaklılar
d- Şahıslar

3- Konkordato İsteme Koşulları Nedir ?

Şahıs firmaları için öncelikli koşul vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmaktır.

4- Konkordato ile Ne Talep edilebilir ?

a-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklılarından indirim yapması,
b-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklarının zamana yayılmasını,
c-Borçlarını ödeyebilmek için hem indirim ve hem de zaman talep edebilir.

5- Konkordato İlan edince Ne Olur ?

Borçlu aleyhine devletin alacakları dahil icra takibi yapılamaz, yapılanlar durur.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz.

Rehinli mallar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir.

SGK, vergi borcu ve sair her türlü kamu alacağı tedbir kapsamındadır.

Teminat mektuplarının paraya çevrilmesi önlenebilir.

Leasing ile alınan malların iadeleri durdurulabilir.

Borçlu şirket aleyhine olan sözleşmeler fesh edilebilir.

6- Geçici Konkordato Mühleti Nedir ?

Konkordato talebi üzerine mahkeme üç aylık geçici mühlet verir.

Gerekli görüldüğünde 2 ay daha uzatılabilir. Konkordato sürecinde şirkete üç kişiye kadar bir geçici konkordato komiseri görevlendirir.

Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin mühlet kararı ile beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda 7 alacaklıyı geçmeyecek, bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir.

7- Konkordato Komiseri Ne Yapar ?

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

8- Alacaklılar Kurulunun Görevleri Nedir ?

Komiserin faaliyetlerine nezaret eder;
Komisere tavsiyelerde bulunabilir,
Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir

9- Konkordato Süresi Ne Kadardır ?

Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlikte 23 aylık bir süreyi kapsayabilir. Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Bu süreler ile borçların ödenme vadeleri farklılık gösterebilir.

10- Borçlunun Mali Durumu Düzelirse Ne Olur ?

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin , kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verilir.

11- İflasa Nasıl Karar Verilir ?

İflasa tabi borçlu bakımından kesin mühletin verilmesinden sonra komiserin yazılı raporu sonucunda talebin reddine ve borçlunun iflasına resen karar verir.


‘KİM TALEP EDİYOR İYİ İNCELENMELİ’

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu konkordato ilanlarında incelemelerin iyi yapılması gerektiğini bazı şirketlerin hileli iflas uygulamalarını hatırlatırcasına konkortadoyu kullandıklarını yazdı.

Muratoğlu, “Batanlar da var batmış numarası yapanlar da var… Konkordato iş insanlarına geniş imkanlar tanıyor. Borçlar yapılandırılıyor, krediler rahatlıyor. Bazı durumlarda fatura alacaklıya çıkıyor olabilir” diye konuştu. (mumay@sozcu.com.tr)
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.