2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı
14 Ocak 2020 Salı
2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı
2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı
2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı

Vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı Milyonlarca insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. 

Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırma hakkı kazanmış ve hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde geldi. Peki, 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? İşte tüm bilgiler…  

Daha önce çıkartılan yapılandırma hakları bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. 

Meclis’e getirilen yüzde 50 vergi indirimi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. İşte 2020 vergi affıyla ilgili konunun detayları…

2020 YILI VERGİ AFFI

Daha önce 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlarla yapılandırma hakkı verilmiş ancak borcunu ödemediği için bu hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma gündeme geldi. 2020 yılı için Vergi Affı ve yapılandırması bozulanlar için yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. AK Parti tarafından Meclise getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi.

Söz konusu yasa ile birlikte vergilerini ödeyemeyenlere indirim geldi. Vergisini ödemeyenlere kesilen cezaların da ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim yapılacak ve indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Daha önceki düzenlemelerle vergi borcu yapılandırma hakkını kaçıran vatandaşlar yeni bir yapılandırma hakkı verilmesini talep ediyor. Yetkili makamlar yeni vergi borcu yapılandırması yapılıp yapılamayacağı hakkında henüz bilgi vermiş değil.

Ancak vergi yapılandırması çıkması durumunda; borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak. Borçlar isteğe bağlı olarak 18 ay taksitle ödeyebilecek. Yapılan yapılandırma taksitleri 2 ayda bir ödeneceği için toplamda 36 ay taksitlendirilmiş olacak.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI

2020 yılında vergi borçlarına yeniden yapılandırma çıkması durumunda şu alanları kapsaması bekleniyor:
 • Her türlü vergi, resim ve harçlar,
 • Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,
 • Trafik Para Cezaları,
 • Askerlik, Seçim, Nüfus para cezaları,
 • Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,
 • RTÜK’ün kestiği idari para cezaları,
 • Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,
 • Öğrencilerin, KYK’ya olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi borçlerı,
 • Belediyelere su, atık su ve katı atık ücret borçları,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları borçlerı,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,
 • İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri,
 • TOBB üye aidatları,
 • TÜRMOB üye aidatları,
 • TESK üye aidatları gibi kurum kuruluş ve gerçek kişilerin borçlarını kapsamaktadır. (Karar)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 28/1/2020 tarihinden itibaren
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız