7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler
31 Aralık 2019 Salı
Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında
7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler
Serbest Kürsü

7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler

Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında ihdas edilen hususlar ile revize edilen hususlar bulunmakta.

07.12.2019 tarih 30971 sayılı Resmi Gazete ile 7194 sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında ihdas edilen hususlar ile revize edilen hususlar bulunmakta. Tek bir yazıda bu kanunu baştan sona ele almak pek mümkün değil. Bu sebeple değişikliklerin bazılarına kısa, öz ve sade bir şekilde değinmeye çalışacağım.

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 40 ve 68’inci maddelerinde yapılan değişiklik ile ticari kazanç ve serbest meslek kazancının vergilemesinde binek araç giderleri hakkında kısıtlamalara gidildi. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere (örneğin araç kiralama şirketleri) kiralık binek araçların aylık kira bedeli 5 bin 500 TL’yi aşan kısmı 01.01.2020 tarihinden itibaren gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

Bu tutar KDV hariç mi, dahil mi bir açıklama bulunmamakta. Fakat değişikliğin GVK’da yapılması Katma Değer Vergisi (KDV) hariç tutar olduğuna dolaylı olarak işaret etmektedir. Buna ilaveten 5 bin 500 TL üzerinde tutara isabet eden KDV, 3065 sayılı KDV Kanun’un 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılamayacağı hususu önümüze gelmektedir. Yine faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek araç alımlarında bu kanun öncesinde ÖTV ile KDV tutarının tamamını gider olarak dikkate alabilmek mümkündü. 01.01.2020 tarihinden sonra ise ÖTV ile KDV toplamı 115 bin TL’ye kadar kısmı gider yazılabilecek. Bu tutarın üzerindeki rakam kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kayda geçmesi gerekecektir. 

Yine faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere alınan binek araçların amortismanlarında kısıtlama, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. ÖTV ve KDV tutarının aracın alındığı ilk yıl gider yazılması durumunda bu tutarlar hariç aracın iktisap bedeli 135 bin TL (yani KDV ÖTV hariç tutarı 135 bin TL) veya ÖTV ve KDV tutarının gider yazılmak yerine aracın maliyetine alınması durumunda toplam değeri 250 bin TL’ye kadar olan iktisap değerleri üzerinden ayrılacak olan amortismanlar gider yazılacaktır. 

Bu tutarların üzerindeki amortismanlar ise KKEG olacak, mali kar tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Bunlara ilaveten yukarıda belirtilen evsaftaki binek araçlara ait giderlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren yüzde 70’i gider yazılabilecek. Yüzde 30u ise KKEG olarak dikkate alınacaktır. KDV indiriminde ise yukarıda binek araç kira bedeli hususunda belirttiğim durum aynen geçerli olacaktır. Aman hatalı KDV indirimi yapmayın. Özellikle KDV iadesi alan firmalarda bu konu rahatlıkla tespit edilebilecektir. Şunu da belirtmek isterim ki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gereğince tamamını gider yazamadığımız binek araçların MTV tutarları hala aynı hüküm devam etmektedir. Yani bu araçların MTV tutarlarının yüze 70ini gider yazmaya kalkmayın. Binek araçlara ilişkin kısıtlamalar özetle bu şekilde.

7194 sayılı Kanun ile yapılan bir başka değişiklik ise GVK 103’üncü maddededir. Daha önce yüze 15-20-27 ve 35 olan artan oranlı GVK dilimlerine yüzde 40 oranı da ilave edildi. Daha önce yüze 35 olan üst vergileme dilimi, 500 bin TL ve üzerine uygulanmak üzere yüze 40 olarak belirlendi. 01.01.2020 tarihinden sonra beyan edilecek olan 2019 yılı gelirlerinden ücret gelirleri hariç tüm gelirlere yeni tarife uygulanacaktır. 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine ise eski tarife uygulanacaktır.

7194 sayılı kanun öncesinde tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilenen ücretler sebebiyle yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmiyordu. Yeni düzenleme ile tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücret geliri 500 bin TL’yi aşaması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra iki işverenden tevkif suretiyle ücret alan bir kişiyi örnekleyelim. İkinci işverenden aldığı ücret, GVK tarifesinin ikinci dilimini aşmayan ve birinci işverenden aldığı ücret dahil tüm ücret gelirleri GVK 103’üncü maddenin 4üncü gelir dilimindeki tutarı aşmaması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmelerine gerek yoktur. Bu kişi diğer kazanç unsurları gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olsa bile ücret gelirlerini beyannamesine dahil etmeyecektir. (Dünya)
7- Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevaplamaya Devam Etti.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu
SGK, iş kazalarının ardından hem sigortalıya hem de bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere yardımda bulunuyor.
Malum, geçtiğimiz Aralık ayı başlarında 7194 sayılı Torba Kanun Meclis’te kabul edildi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bilindiği gibi 7.12.2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı . .
2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Borçlarını ödeyemeyenlere af hakkı
"Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" Konulu Seminer Düzenledi.