7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler
31 Aralık 2019 Salı
Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında
7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler
Serbest Kürsü

7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarındaki bazı değişiklikler

Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında ihdas edilen hususlar ile revize edilen hususlar bulunmakta.

07.12.2019 tarih 30971 sayılı Resmi Gazete ile 7194 sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun muhteviyatında Dijital Hizmet Vergisi, Gider Vergileri, Konaklama Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu konularında ihdas edilen hususlar ile revize edilen hususlar bulunmakta. Tek bir yazıda bu kanunu baştan sona ele almak pek mümkün değil. Bu sebeple değişikliklerin bazılarına kısa, öz ve sade bir şekilde değinmeye çalışacağım.

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 40 ve 68’inci maddelerinde yapılan değişiklik ile ticari kazanç ve serbest meslek kazancının vergilemesinde binek araç giderleri hakkında kısıtlamalara gidildi. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere (örneğin araç kiralama şirketleri) kiralık binek araçların aylık kira bedeli 5 bin 500 TL’yi aşan kısmı 01.01.2020 tarihinden itibaren gider olarak dikkate alınmayacaktır. 

Bu tutar KDV hariç mi, dahil mi bir açıklama bulunmamakta. Fakat değişikliğin GVK’da yapılması Katma Değer Vergisi (KDV) hariç tutar olduğuna dolaylı olarak işaret etmektedir. Buna ilaveten 5 bin 500 TL üzerinde tutara isabet eden KDV, 3065 sayılı KDV Kanun’un 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılamayacağı hususu önümüze gelmektedir. Yine faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek araç alımlarında bu kanun öncesinde ÖTV ile KDV tutarının tamamını gider olarak dikkate alabilmek mümkündü. 01.01.2020 tarihinden sonra ise ÖTV ile KDV toplamı 115 bin TL’ye kadar kısmı gider yazılabilecek. Bu tutarın üzerindeki rakam kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kayda geçmesi gerekecektir. 

Yine faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere alınan binek araçların amortismanlarında kısıtlama, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. ÖTV ve KDV tutarının aracın alındığı ilk yıl gider yazılması durumunda bu tutarlar hariç aracın iktisap bedeli 135 bin TL (yani KDV ÖTV hariç tutarı 135 bin TL) veya ÖTV ve KDV tutarının gider yazılmak yerine aracın maliyetine alınması durumunda toplam değeri 250 bin TL’ye kadar olan iktisap değerleri üzerinden ayrılacak olan amortismanlar gider yazılacaktır. 

Bu tutarların üzerindeki amortismanlar ise KKEG olacak, mali kar tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. Bunlara ilaveten yukarıda belirtilen evsaftaki binek araçlara ait giderlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren yüzde 70’i gider yazılabilecek. Yüzde 30u ise KKEG olarak dikkate alınacaktır. KDV indiriminde ise yukarıda binek araç kira bedeli hususunda belirttiğim durum aynen geçerli olacaktır. Aman hatalı KDV indirimi yapmayın. Özellikle KDV iadesi alan firmalarda bu konu rahatlıkla tespit edilebilecektir. Şunu da belirtmek isterim ki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gereğince tamamını gider yazamadığımız binek araçların MTV tutarları hala aynı hüküm devam etmektedir. Yani bu araçların MTV tutarlarının yüze 70ini gider yazmaya kalkmayın. Binek araçlara ilişkin kısıtlamalar özetle bu şekilde.

7194 sayılı Kanun ile yapılan bir başka değişiklik ise GVK 103’üncü maddededir. Daha önce yüze 15-20-27 ve 35 olan artan oranlı GVK dilimlerine yüzde 40 oranı da ilave edildi. Daha önce yüze 35 olan üst vergileme dilimi, 500 bin TL ve üzerine uygulanmak üzere yüze 40 olarak belirlendi. 01.01.2020 tarihinden sonra beyan edilecek olan 2019 yılı gelirlerinden ücret gelirleri hariç tüm gelirlere yeni tarife uygulanacaktır. 2019 yılında elde edilen ücret gelirlerine ise eski tarife uygulanacaktır.

7194 sayılı kanun öncesinde tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilenen ücretler sebebiyle yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmiyordu. Yeni düzenleme ile tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücret geliri 500 bin TL’yi aşaması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra iki işverenden tevkif suretiyle ücret alan bir kişiyi örnekleyelim. İkinci işverenden aldığı ücret, GVK tarifesinin ikinci dilimini aşmayan ve birinci işverenden aldığı ücret dahil tüm ücret gelirleri GVK 103’üncü maddenin 4üncü gelir dilimindeki tutarı aşmaması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmelerine gerek yoktur. Bu kişi diğer kazanç unsurları gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olsa bile ücret gelirlerini beyannamesine dahil etmeyecektir. (Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .