BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği;
14 Ocak 2020 Salı
"Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" Konulu Seminer Düzenledi.
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği;
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği; 

"Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" Konulu Seminer Düzenledi.

Seminer Öncesi Meslek Mensuplarına Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonunda Kahvaltı Veren Lütfiye Kaya ve arkadaşları, kahvaltıdan sonra "Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" konusunda SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli nin Yapacağı Sunumlar İçin Salondaki Yerlerini Almaya Başladılar.


SEMİNER de Sunumları Temsilci Yardımcısı Nazik Sarıbıyık Yaparak, Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi sayın Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti.
 

Kanarya Aidatlara Yapılan Zamlar Hakkında Bilgi Verirken, 01 Ocak 2020 Tarihi İtibariyle, ve Sonrasında mükellef Grupları Sektörel ve Brüt Satış Hasılatlarına Göre Zorunlu Olarak E-Belge ve E-Defter Uygulamalarına Geçmesi Nedeniyle, İşlemlerinizi Yaparken, Bilgisayarınızın Tuşlarına Basarken ve ENTER Yaparken Bir Kere Daha Düşünün Ondan Sonra ENTERE Basın dedi. Daha Sonra Temsilci Yardımcısı Nazik Sarıyık, Meslek Mensuplarını Selamlaması İçin BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya' yı Kürsüye Davet Etti.


Kaya meslek mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunduktan sonra , Sarıbıyık; sunumlarını yapması için SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli' yi Sahneye Davet etti.


Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli  
ve 
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 * İşe giriş ve çıkışları mutlaka mail ortamında  isteyin.(WATSPTAN ALMAYIN)

Çalışanlardan mutlaka, sağlık raporu-adli sicil kaydı-adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği-yerleşim belgesi  isteyin,

Ücret pusulalarını mail atın firma imzalatsın,

 Firmada çalışan personellere sözleşme yaptırın-kvkk imzalattırın

 18/02/2017 tarihinden önce yapılan Aracılık/sorumluluk    

 Sözleşmelerin yenilenmesi gerekiyor-Mesleki sözleşmeleri mutlaka yapın,

 E-Arşiv fatura kendi bilgisayarınızda kesmeyin, uzaktan bağlanarak kesin,

 Beyannameleri son güne BIRAKMAYIN.!

KAPSAMDA OLAN MÜKELLEFLER

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)   bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ŞEKLİ 

Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur

MUHTASAR VE HİZMET BİLDİRGESİ NE ZAMAN  VERİLECEK

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın  26 üncü günü saat 23.59’a kadar, 

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir

Sayın Yerli' nin Sunularının Tamamı İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.


SEMİNER RESİMLERİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .