BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği;
14 Ocak 2020 Salı
"Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" Konulu Seminer Düzenledi.
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği;
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği; 

"Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" Konulu Seminer Düzenledi.

Seminer Öncesi Meslek Mensuplarına Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonunda Kahvaltı Veren Lütfiye Kaya ve arkadaşları, kahvaltıdan sonra "Muhtasar & SGK Birleşmesi - Güncel ve Özellikli Vergi Mevzuatı" konusunda SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli nin Yapacağı Sunumlar İçin Salondaki Yerlerini Almaya Başladılar.


SEMİNER de Sunumları Temsilci Yardımcısı Nazik Sarıbıyık Yaparak, Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi sayın Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti.
 

Kanarya Aidatlara Yapılan Zamlar Hakkında Bilgi Verirken, 01 Ocak 2020 Tarihi İtibariyle, ve Sonrasında mükellef Grupları Sektörel ve Brüt Satış Hasılatlarına Göre Zorunlu Olarak E-Belge ve E-Defter Uygulamalarına Geçmesi Nedeniyle, İşlemlerinizi Yaparken, Bilgisayarınızın Tuşlarına Basarken ve ENTER Yaparken Bir Kere Daha Düşünün Ondan Sonra ENTERE Basın dedi. Daha Sonra Temsilci Yardımcısı Nazik Sarıyık, Meslek Mensuplarını Selamlaması İçin BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya' yı Kürsüye Davet Etti.


Kaya meslek mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunduktan sonra , Sarıbıyık; sunumlarını yapması için SMMM ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli' yi Sahneye Davet etti.


Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi Hüseyin Yerli  
ve 
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 * İşe giriş ve çıkışları mutlaka mail ortamında  isteyin.(WATSPTAN ALMAYIN)

Çalışanlardan mutlaka, sağlık raporu-adli sicil kaydı-adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği-yerleşim belgesi  isteyin,

Ücret pusulalarını mail atın firma imzalatsın,

 Firmada çalışan personellere sözleşme yaptırın-kvkk imzalattırın

 18/02/2017 tarihinden önce yapılan Aracılık/sorumluluk    

 Sözleşmelerin yenilenmesi gerekiyor-Mesleki sözleşmeleri mutlaka yapın,

 E-Arşiv fatura kendi bilgisayarınızda kesmeyin, uzaktan bağlanarak kesin,

 Beyannameleri son güne BIRAKMAYIN.!

KAPSAMDA OLAN MÜKELLEFLER

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)   bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar Geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ŞEKLİ 

Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur

MUHTASAR VE HİZMET BİLDİRGESİ NE ZAMAN  VERİLECEK

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın  26 üncü günü saat 23.59’a kadar, 

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir

Sayın Yerli' nin Sunularının Tamamı İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız.


SEMİNER RESİMLERİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,