Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
02 Ocak 2019 Çarşamba
Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak;
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha

Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak; rutinin dışına çıkıldı artık her yıl yapılandırma veya af düzenlemelerini içeren kanun çıkarılıyor.

En son 2018 yılı içinde çıkartılan 7143 sayılı Kanun kapsamında, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıranlar; ilk 2 taksiti zamanında ödemek, sonraki taksitleri bir yıl içinde arka arkaya 3 kez ödememezlik yapmamak şartı ile 36 ay sistem içinde kalabileceklerdi.

BAŞLANGIÇ FELAKET 

7143 sayılı Kanun kapsamında ilk iki taksit sonucunda ortaya çıkan tabloyu Maliye Bakanlığı yetkilileri Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında açıkladılar:

Vadesi geçmiş vergi borcu için başvuran mükellef sayısı 5.950.316, ihlal eden mükellef sayısı 2.459.214'dür. Buna göre ilk iki taksit sonucunda mükelleflerin yüzde 41.32'si şartları ihlal ederek yapılandırma hükümlerinin dışına çıkmıştır. Yapılandırılan toplam vergi borcu tutarı 70 milyar lira, tahsilat ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani yapılandırılan tutarın ancak yüzde 19'u tahsil edilebilmiştir.

Vadesi geçmiş sigorta prim borcu nedeniyle başvuru yapan mükellef sayısı 1.270.402, ihlal eden mükellef sayısı ise 562.000 kişidir. Başvuranların yüzde 44,23'ü şartları ihlal ederek yapılandırma kapsamı dışına çıkmışlardır. Sigorta prim borcu nedeniyle yapılandırılan tutar 43.4 milyar lira olup tahsilat 3.2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

BİR ŞANS DAHA VERMEK ŞART OLDU!

Yukarıdaki tabloyu ve yerel seçimleri iyi okuyan Hükümet, 28 Aralık 2018'de Resmi Gazetede yayımladığı 7159 sayılı Kanun ile;

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.

Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri düzenlemelerinden faydalanamayacaklardır.

KANUNA UYGUN ÖDEME YAPANLARIN TAKSİTLERİ UZATILDI

Hükümet, yapılandırmayı ihlal edenlere yeni bir şans verirken; süresinde ödeme yapanları da ödüllendirdi.

7143 sayılı Kanun'un varlık barışına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

NAKİT VE NAKİTE ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TAHSİLAT HEDEFLERİ TUTMAZ

Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreç ve Amerika'yla bozulan ilişkilerimiz çerçevesinde gelişen ekonomik türbülans; bütün ekonomik dengeleri altüst etmiş; kurların ani ve hızlı yükselişi nedeni ile bozulan nakit akış tabloları, konkordato ilan eden mükellef sayıları ve enflasyon, vergi borçlarının ödenememesi sonucunu doğurmuştur. Daralan iş hacmi ile birlikte yaşanan durgunluk, hemen ilk etkisini yine vergi borçlarının ödenmemesi şeklinde göstermiştir.

Mükellefler, artık bankalardan kredi alamadıkları için kendilerinde emanet duran Katma Değer Vergilerini, vergi dairelerine ödemeyerek; aylık yüzde 2 faizli teminatsız banka kredisi gibi kullanmaktadırlar.

Genel ekonomik şartlar düzelmeden, yeni bir şansa rağmen yapılandırmada ilave performans beklememekle beraber, matrah artırımı hükümlerinde bir miktar ilave tahsilat olacaktır.

Mükellefleri af ve yapılandırma Kanunları ile her yıl tanıştırmanın, sürekli yeni bir şans tanımanın, vergi sistemi üzerinde ne kadar tahribat yarattığını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

İMAR AFFI İLE İLGİLİ İNANILMAZ AMA GERÇEK

Pazar günkü yazımda bahsettiğim Gelir İdaresi Başkanlığı muktezasının son paragrafının meali şu şekildedir: 50 yıllık ekonomik ömrünün son yılında olan bir gayrimenkul ile ilgili İmar Barışı kapsamında yapılan ödemenin tamamı gider yazabilecek, gayrimenkul 51. yılında ise 50 yılda bu ödemeler gider yazabilecektir. (Sözcü)
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.