Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
02 Ocak 2019 Çarşamba
Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak;
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha
Bir yapılandırma klasiği: Bir şans daha

Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği de taşıyan vergi düzenlemelerine alışmıştık. Son 5 yılda 6111, 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanunlar peş peşe çıkarılarak; rutinin dışına çıkıldı artık her yıl yapılandırma veya af düzenlemelerini içeren kanun çıkarılıyor.

En son 2018 yılı içinde çıkartılan 7143 sayılı Kanun kapsamında, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıranlar; ilk 2 taksiti zamanında ödemek, sonraki taksitleri bir yıl içinde arka arkaya 3 kez ödememezlik yapmamak şartı ile 36 ay sistem içinde kalabileceklerdi.

BAŞLANGIÇ FELAKET 

7143 sayılı Kanun kapsamında ilk iki taksit sonucunda ortaya çıkan tabloyu Maliye Bakanlığı yetkilileri Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında açıkladılar:

Vadesi geçmiş vergi borcu için başvuran mükellef sayısı 5.950.316, ihlal eden mükellef sayısı 2.459.214'dür. Buna göre ilk iki taksit sonucunda mükelleflerin yüzde 41.32'si şartları ihlal ederek yapılandırma hükümlerinin dışına çıkmıştır. Yapılandırılan toplam vergi borcu tutarı 70 milyar lira, tahsilat ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Yani yapılandırılan tutarın ancak yüzde 19'u tahsil edilebilmiştir.

Vadesi geçmiş sigorta prim borcu nedeniyle başvuru yapan mükellef sayısı 1.270.402, ihlal eden mükellef sayısı ise 562.000 kişidir. Başvuranların yüzde 44,23'ü şartları ihlal ederek yapılandırma kapsamı dışına çıkmışlardır. Sigorta prim borcu nedeniyle yapılandırılan tutar 43.4 milyar lira olup tahsilat 3.2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

BİR ŞANS DAHA VERMEK ŞART OLDU!

Yukarıdaki tabloyu ve yerel seçimleri iyi okuyan Hükümet, 28 Aralık 2018'de Resmi Gazetede yayımladığı 7159 sayılı Kanun ile;

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacak.

Ancak bu kapsamda ödeme yapacaklar, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması, hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaması ve diğer indirim hükümleri düzenlemelerinden faydalanamayacaklardır.

KANUNA UYGUN ÖDEME YAPANLARIN TAKSİTLERİ UZATILDI

Hükümet, yapılandırmayı ihlal edenlere yeni bir şans verirken; süresinde ödeme yapanları da ödüllendirdi.

7143 sayılı Kanun'un varlık barışına ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

NAKİT VE NAKİTE ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TAHSİLAT HEDEFLERİ TUTMAZ

Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreç ve Amerika'yla bozulan ilişkilerimiz çerçevesinde gelişen ekonomik türbülans; bütün ekonomik dengeleri altüst etmiş; kurların ani ve hızlı yükselişi nedeni ile bozulan nakit akış tabloları, konkordato ilan eden mükellef sayıları ve enflasyon, vergi borçlarının ödenememesi sonucunu doğurmuştur. Daralan iş hacmi ile birlikte yaşanan durgunluk, hemen ilk etkisini yine vergi borçlarının ödenmemesi şeklinde göstermiştir.

Mükellefler, artık bankalardan kredi alamadıkları için kendilerinde emanet duran Katma Değer Vergilerini, vergi dairelerine ödemeyerek; aylık yüzde 2 faizli teminatsız banka kredisi gibi kullanmaktadırlar.

Genel ekonomik şartlar düzelmeden, yeni bir şansa rağmen yapılandırmada ilave performans beklememekle beraber, matrah artırımı hükümlerinde bir miktar ilave tahsilat olacaktır.

Mükellefleri af ve yapılandırma Kanunları ile her yıl tanıştırmanın, sürekli yeni bir şans tanımanın, vergi sistemi üzerinde ne kadar tahribat yarattığını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

İMAR AFFI İLE İLGİLİ İNANILMAZ AMA GERÇEK

Pazar günkü yazımda bahsettiğim Gelir İdaresi Başkanlığı muktezasının son paragrafının meali şu şekildedir: 50 yıllık ekonomik ömrünün son yılında olan bir gayrimenkul ile ilgili İmar Barışı kapsamında yapılan ödemenin tamamı gider yazabilecek, gayrimenkul 51. yılında ise 50 yılda bu ödemeler gider yazabilecektir. (Sözcü)
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..