Bomba Haber !
11 Ekim 2019 Cuma
Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu Başkanı Sayın Dr. Masum Türker'in Başkanlığında Sayın Prof. Dr. YMM Ercan Beyazıtlı
Bomba Haber !
Bomba Haber ! 

Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu Başkanı Sayın Dr. Masum Türker'in Başkanlığında Sayın Prof. Dr. YMM Ercan Beyazıtlı  "Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu" Listesinde Yer Alarak, Sayın Türker ve Ekibiyle Beraber TÜRMOB Seçiminde Birlikte El Ele Olduklarını Söyledi.

"Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu" 

Adaylarını tanımak için tıklayınız >>>>> 


Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Kimdir ?

Halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte  olup, 1979-1984 Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar İnşaatı, Bölge Müdürlüğü  1985-1991 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi 1991-1992 İngiltere’de Akademik Çalışma (Doktora konusu ile ilgili)  1992-1997 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 1992 Ankara Üniversitesi, İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi  1994-1996  Ankara Üniversitesi Satın Alma Komisyonu Üyesi  1994-Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Müdürü  1997 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) 2000 Ankara Üniversitesi Emanet Komisyonu Üyesi  2000 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) International Federation of Accountants Committee) Eğitim Komitesi Teknik Danışmanı İLKEM Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ortağı olarak görevini sürdürmektedir. 


Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .