Bursa SMMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz Önceliğimiz " Mücbir Sebep " Olacak Dedi
07 Temmuz 2019 Pazar
Bursa SMMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz'ı Mali Tatil Döneminde Ziyaret Ettik.Başkan Doğan Yılmaz ve Başkan Vekili Nazan Özsoy'u Görev Başında Görünce.
Bursa SMMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz Önceliğimiz " Mücbir Sebep " Olacak Dedi
Bursa SMMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz Önceliğimiz "Mücbir Sebep "Olacak Dedi

Bursa SMMM Odası Başkanı Doğan Yılmaz'ı Mali Tatil Döneminde Ziyaret Ettik. Başkan Doğan Yılmaz ve Başkan Vekili Nazan Özsoy'u Görev Başında Görünce. 

Diğer meslek mensuplarının yakındığı gibi Sayın Doğan Yılmaz' ı görev başında görünce;  Gerçekten "Mali Tatilin Adı Var Kendisi Yok ! Mali Tatilin Fiili Uygulaması Yok!" cümlesinin yerinde kullanıldığı kanısına vardık.

Bursa SMMM Odası Başkanı sayın Doğan Yılmaz'ı;

* Bursa SMMM Odası Geçmiş Dönem Basın yayın Komisyonu Başkanı Sayın Ali Erdoğan, 

* Yine geçmiş Dönem Denetleme Kurulu Üyesi sayın A. Süleyman Güzey, 

* İyi Parti Osmangazi İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi SMMM  sayın Selma Çalışır ve 

* İktisadi Dayanışma İmtiyaz sahibi Nusret Sümer,

Başkan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek tebriklerini sundular, yeni başkana yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Bu arada  sayın Yılmaz'a hep birlikte yeni görevlerinde başarılar diledikten sonra, başkana mesleki anlamda ilk icraatlarının ne olacağını sorduk.

"Mücbir Sebep" biz meslek mensuplarının bir numaralı sorunu derken, devam etti.

Nasıl ki avukatlar, mecbur kaldıkları anlarda girecek oldukları duruşmaları bir dilekçe ile erteleme hakkına sahipler. Fakat bizlerde böyle bir hak yok. Bizlerin hastalanmaya dahi hakkı yok dedi. 

Bilhassa kadın meslektaşlarımıza  doğumlarda ve ölümlerde bir beyan dönemi erteleme hakkı verilmeli. Veya Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir süre olmalıdır dedi.

Ayrıca Mali tatillerde beyanlar bir dönem ertelenmelidir. 1-20 Temmuz da mali tatili uygula uygulayabilirsen, Mali Tatil dönemi biter bitmez beyannamelerle kaynaşmaya başlıyoruz. Bu da MALİ TATİL  olmuyor, MALİ EZİYET oluyor. Bir deyişle."Mali Tatilin Adı Var Kendisi Yok ! Mali Tatilin Fiili Uygulaması Yok!" Buda bizi çok üzüyor dedi.

Mali tatilin mevcut haliyle meslek mensuplarına ve maliye camiasına katkısı olmadığını söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Mali Tatil Kanunu, ilk çıktığı haliyle bile yetersizken, günümüze kadar yapılan değişiklik ve güncellemeler ile tamamen amacını yitirmiştir. Mali tatilin adı var ama kendisi yok. Yasa mevcut haliyle kalacaksa, yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz” dedi. 
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı