YAZAR
Cevdet Akçakoca
Bağımsız Denetçi - Yeminli Mali Müşavir
Cevdet Akçakoca
11.07.2019
Bağımsız Denetimde müşteri kabulü için yapılacaklar, özellikle işin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi açısından çok önemlidir.
25.06.2019
Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir.
23.10.2018
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
18.06.2018
Türkiye’nin erken seçim ortamına girmesi ile özellikle döviz kurlarında ülke aleyhinde bir takım gelişmeler olmuş ve bana göre Merkez Bankası müdahalelerde gecikmiştir.
07.03.2018
Birkaç gündür ala-yı vala ile devrim gibi bir Katma Değer Vergisi tasarısının meclise sevkedildiği, artık mükelleflerin KDV'lerini geri alacağı, İngiliz modeline geçileceği gibi gibi gibi bir çok haber çıkmaktadır.
14.02.2018
Türkiye’nin uluslararası ticarette etkinliği arttığı oranda yeni yeni ihracat şekilleri de ortaya çıkmaktadır.
17.01.2018
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10. Uncu maddesi Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde;
21.06.2017
Önceki yazımızda, 6102 sayılı TTK nın 376 ıncı maddesini ve SPK nın 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde yayımlanan 11/352 sayılı kararını da göz önüne alarak Borca batıklık halinin ve sermaye kaybının şu formülle hesaplanacağını belirtmiştik.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...