DİKKAT ! Bugün Son Gün
08 Ekim 2019 Salı
Mersin SMMM Odasının Düzenlemiş olduğu ; Sürekli Eğitim Programı Kapsamında Bağımsız Denetçi Eğitimleri Kayıtları 8 Ekim (Bugün) Sona ermektedir.
DİKKAT ! Bugün Son Gün
DİKKAT ! 

Bugün Son Gün . . . . 

Mersin SMMM Odasının Düzenlemiş olduğu ; Sürekli Eğitim Programı Kapsamında Bağımsız Denetçi Eğitimleri Kayıtları 8 Ekim (Bugün) Sona ermektedir.

8 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar isim yazdırılması gerekmektedir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, ödeme esasına göre kesin kayıt oluşturulacaktır.

KGK Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı

KGK ONAYLI BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN  SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” 04/11/2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tebliğ ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan sürekli eğitim programı aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 BAĞIMSIZ DENETÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Program Adı

Programın Süresi

Eğitim Yöntemi

Muhasebe

21 Saat

Yüz Yüze

Denetim

20 Saat

Yüz Yüze

Finansal Yönetim

4 Saat

Yüz Yüze

Finansal Tablo Analizi

5 Saat

Yüz Yüze

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ve Kurumsal Yönetim

10 Saat

Yüz Yüze

TOPLAM

60

 

18-19-20 EKİM 2019 (20 SAAT)

 

18 EKİM 2019 (7 SAAT)

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1

DERSİN ADI

SÜRE VE DERS İÇERİĞİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1

 

PROF. DR. MEHMET ÖZBİRECİKLİ

YEDEK ÖĞR.ÜY.: PROF. DR. SEVAL KARDEŞ SELİMOĞLU

09:00 – 09:50

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ VE PLANLAMA

 

10:00 – 10:50

MÜŞTERİ SEÇİMİ VE DENETİM SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

 

11:00 – 11:50

DENETİM PLANININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR

 

13:00 – 13:50

DENETİM STRATEJİ VE DENETİM PLANININ YAZILI HALE GETİRİLMESİ

 

14:00 – 14:50

MÜŞTERİ İŞLETMENİN VE SEKTÖRÜN TANINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

15:00 – 15:50

ÖNEMLİLİK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

 

16:00 – 16:50

DENETİM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

19 EKİM 2019 (7 SAAT)

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1 ve 2
DERSİN ADI SÜRE VE DERS İÇERİĞİ  
BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1  

PROF. DR. MEHMET ÖZBİRECİKLİ


YEDEK ÖĞR.ÜY.: PROF. DR. SEVAL KARDEŞ SELİMOĞLU

09:00 – 09:50

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TANINMASI VE KONTROL RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
10:00 – 10:50

DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

 
11:00 – 11:50

DENETİM ÇALIŞMASINI BÖLÜMLEME

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

   
13:00 – 13:50

DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ


 
14:00 – 14:50

İŞLEM DÖNGÜLERİNE YÖNELİK DENETİM TESTLERİ


 
15:00 – 15:50

KONTROL TESTLERİ


 
16:00 – 16:50

İŞLEMLERE İLİŞKİN MADDİ DOĞRULAMA TESTLERİ


 

 

20 EKİM 2019 (6 SAAT)

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

DERSİN ADI

SÜRE VE DERS İÇERİĞİ

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

 

09:00 – 09:50

ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİ

10:00 – 10:50

ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİ

11:00 – 11:50

HESAP KALANLARININ DETAYLI İNCELENMESİ

13:00 – 13:50

DENETİN KANITLARININ NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ

14:00 – 14:50

ÇALIŞMA KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DENETİM DOSYASININ OLUŞTURULMASI

15:00 – 15:50

ÇALIŞMA KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DENETİM DOSYASININ OLUŞTURULMASI

 

EĞİTİM ÜCRETİ

1 (DERS) KREDİ/SAAT: 35 TL (KDV DAHİL)

 

 MERSİN SMMMO İKTİSADİ İŞLETME BANKA BİLGİLERİ

 YAPI KREDİ : TR95 0006 7010 0000 0046 0106 29

 TEB : TR22 0003 2000 0000 0011 5504 79

8 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar isim yazdırılması gerekmektedir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, ödeme esasına göre kesin kayıt oluşturulacaktır.

Sorularınız için buraya tıklayın

Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .