Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK' na İbraz Şekli Defter Beyan Sisteminde Muhafaza Yükümlülüğü
21 Temmuz 2020 Salı
Herhangi Bir İşyerinin Veya İşletmenin Kayıt Ve Belgelerini Saklama Yükümlülüğü İşverene, . . . .
Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK

Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK' na İbraz Şekli 

Defter Beyan Sisteminde Muhafaza Yükümlülüğü 

Dursun Göktaş

Mersin SMMM Odası Geçmiş Dönem Başkanı


Herhangi Bir İşyerinin Veya İşletmenin Kayıt Ve Belgelerini Saklama Yükümlülüğü İşverene, İbraz Etme Hakkı İse İşverene, Vekiline Veya Yetkilisine Aittir. 

Defter Beyan Sisteminde İse Söz Konusu Defterler Elektronik Ortamda Düzenlenmekte Ve Saklanmaktadır. 

486 VUK Genel Tebliği’nin 10. Maddesi Gereğince Elektronik Ortamda Düzenlenen Defterleri Saklama Yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına Aittir. 

Her Ne Kadar Söz Konusu Tebliğ Gereği Defterleri Saklama Yükümlülüğü İşverene Ait Olmasa Dahi 5510 SGK Kanununun 86. Maddesi, İşyeri Defterinin Takip Eden Yıl Başından Başlamak Üzere 10 Yıl Süre İle İşveren Tarafından Saklanması Gerektiğini Hükme Bağlamıştır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE DEFTERLERİN FİZİKİ ORTAMDA SAKLANMASI 

Defter Beyan Sistemi Üzerinde Düzenlenen Elektronik Defterler, 213 VUK Çerçevesinde Tek Geçerli Defter Olarak Kabul Edilmektedir. 

Bu Defterleri Tutmakla Yükümlü Olan Mükelleflerin Fiziki Ortamda Düzenledikleri Ve Sakladıkları Defterler Geçersizdir. 

Her Ne Kadar Bu Defterleri Noterden Tasdik Edip Onaylatsalar Dahi Hukuki Bir Geçerliliği Bulunmayacaktır.

DEFTERLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İBRAZ EDİLMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mevzuatta Yer Alan Gerekçelere İstinaden İşverene Ait Defterleri İnceleme İhtiyacı Duyabilir, Bunun Üzerine İşverenliğe Teslim Edilen Tebligat İle 15 Günlük Yasal Süre İçerisinde Defterler İlgili Birime Tarih, Sayı Alınarak Teslim Edilir. 

Defter Beyan Sistemi İle İşverenin Defterler Kendi Uhdesinde Saklanmadığından Öncelikle Defterlerin Geçerli Bir Şekilde Elde Edilmesi Gereklidir. 

Daha Önce Belirttiğimiz Üzere İşverenlik Tarafından Sistemden Çıktısı Alınan Veya Fiziki Ortamda Düzenlenen Defterlerin Geçerliliği Bulunmamaktadır, Bu Sebeple İlgili İşyeri Defterleri Gelir İdaresi Başkanlığından İstenecektir.

Kendisinden Defter Ve Kayıtları İstenen İşveren Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan Gönderilen Evrak İle Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Giderek İbrazı İstenen Dönem Defterlerin Kendisine Onaylı Bir Şekilde Teslim Edilmesi İçin Bir Dilekçe Yazacak Ve Ekine SGK Evrakını Koyacaktır. 

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Defter Ve Kayıtların İbraz Edilmesi İçin 15 Günlük Yasal Süre Öngörülmüş Olsa Da İşverenin Defterler Şekil Olarak Geçerli Bir Halde Elinde Hazır Bulunmadığından 486 VUK Tebliğ Gereğince Bu Dilekçeyi 15 Günlük Yasal Sürenin Bittiği Günden Geriye Doğru En Geç 10 Gün Kala Vermesi Gerekmektedir. 

Dilekçe Verildikten Sonra Devamlı Takip Edilmeli Ve Hazır Olduğunda Vergi Dairesinden Teslim Alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (İlgili Birime) Verilmelidir.

FİZİKİ ORTAMDA DÜZENLEDİKLERİ DEFTERLERİN VEYA SİSTEMDEN MÜKELLEF TARAFINDAN ÇIKTISI ALINAN DEFTERLERİN İBRAZINDA İDARİ PARA CEZASI

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İstenen Defterlerin Mükellef Tarafından Çıktısının Alınması Mümkün Olduğundan Son Zamanlarda İşverenlerin İbrazı Bu Yolla Yapmaya Çalıştıkları Görülmektedir. 

İşyerine Ait Defterleri Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Onaylı Olarak Teslim Etmeyen İşyerlerine 5510 SGK Kanun’un 102. Maddesinin (E) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendi Gereğince Değil, Defterleri İbraz Etmeme Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanacaktır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Defter Beyan Sistemi Mükellefleri SGK Tarafından Gönderilen Tebligat Üzerine Bağlı Bulundukları Vergi Dairesine Dilekçe Verecekler Ve Gelir İdaresi Başkanlığından Onaylı Defterlerinin Kendilerine Teslim Edilmesini Bekleyeceklerdir. 

Bu Bekleme Süresi Bazen SGK İbraz Süresi Olan 15 Günü Geçmektedir. 

Bu Durumda İşveren, 5510 SGK Kanun’a Göre İbraz Etmeme Cezası İle Karşı Karşıya Kalmaktadır. 

İdari Para Cezası İle Karşılaşmamak İçin Bu Sefer İşveren Tarafından SGK Ek Süre Talep Dilekçesi Verilmesi Gerekmektedir.

Defter Beyan Sisteminin En Önemli Özelliklerinden Birisi De Bürokrasiyi Azaltmak, İşverenlere Daha Hızlı, Güvenilir Hizmet Vermektir. 

Fakat Sistem Mükellefe Vergi Dairesine Başvurması İçin Süre Vermekte Ve Başvuruyu Zorunlu Kılmaktadır. 

İşveren Başvurusu Üzerine Dilekçesini Gün Gün Takip Etmelidir, SGK 15 Günlük Yasal Süresinin Geçireceği Anlaşıldığı Vakit Ek Süre Talep Dilekçesi Verilmelidir. 

Genellikle Defterler İle Birlikte İşyeri Bordroları Ve Diğer Kayıt Ve Belgeler İstendiği İçin İşverenin İbraz Yükümlülüğü İkiye Bölünmektedir, Çünkü Defterler İçin Gelir İdaresi Başkanlığından Cevap Beklenirken Diğer İstenen Evraklar İşveren Uhdesinde Bulunduğundan 15 Günlük Yasal Süre İşlemektedir, Ek Süre Talep Ederken Bu Hususa Da Dikkat Edilmelidir.

Defter Beyan Sisteminde İşverene Ayrı Bir Yükümlülük Olarak Dilekçe İle Başvuru, Dilekçe Cevabını Günlük Takip Etmek Ve Gerekirse Ek Süre Talep Dilekçesi Vermek Sorumluluğu Yüklenmiştir, Şüphesiz Ki Bu Aşamalar İşverenin Bürokrasi İle Karşılaşmasına, İşlemlerin Yavaşlamasına Ve Sürecin Uzamasına Sebep Olmaktadır. 

Mevzuatta Yer Alan Sürelerin Farklı Düzenlenmesi Ve Diğer Bürokratik İşlemler Sonucu İşverenler Gereksiz İdari Para Cezalarına Muhatap Olmaktadır.

486 VUK Genel Tebliğ’inin 10. Maddesinde Belirtildiği Üzere Mükellefe Ulaşamama Veya İbraz Yazısının Tebliğ Edilmemesi Sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu İlgili Birimi Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yazışma Yaparak İşyeri Defter Ve Kayıtlarını Elde Edebilmektedir. 

Elektronik Altyapının Elverdiği Bu İmkân Dâhilinde İşverenden Gerekli Diğer Evrakları Yazı İle İsteyerek, Sistem Tarafından Güvenilir Olarak Muhafaza Edilen Kayıtlara Sosyal Güvenlik Kurumunun Gerekli Bilgileri Girerek Ulaşması Tüm Bu İşlemlerin Ortadan Kalkmasına Ve İşverenin Üzerindeki Bürokratik İşlemlerin Azalmasına İmkân Verecektir.
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günümüz modern vergicilik anlayışında, öncelik harcama ve tasarrufların kaynağı olan gelir ve kazancın vergilendirilmesidir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .