Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
03 Ocak 2019 Perşembe
Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
Görü-yorum

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

SMMM Hıdır Daştan

Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Masasına müracaatı ve uygunluğunun tasdiki ile dernek kurulmuş olur. Dernekler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için üye kaydı yapar ve üyelerden giriş ödentisi ve aylık olarak aidat alırlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ve derneğin düzenleyeceği gezi, eğlence, gece ve organizasyonlarından elde ederler. Aidat ve bağışlar, “Alındı Belgesi” ile veya bankalar aracılığı ile tahsil edilir. 

Demokrasinin yaşam bulmasında ve işlemesinde önemli rolü olan dernekleri kuruluşundan itibaren çok önemli sorumluluklar beklemektedir. Süresinde verilmeyen varsa Muhtasar beyanname ve Yıllık Beyanname gibi beyanname ve bildirimlerde maddi cezaların yanı sıra süresinde yerine getirilmeyen işlemler için de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kapanma ve yöneticilerinin ilgili Mahkemeye sevki söz konusudur. Ayrıca, üyelik müracaatı yapanların müracaatlarını zamanında değerlendirmeyen ve konuyu karar ile imza altına almayan ya da üyelik dilekçesine rağmen üye kaydı gerçekleştirilmeyen, kaydı yaptığı halde üye kayıt defterine işlenmemesine rağmen para toplayarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet eden Dernek Yönetim Kurulu ve görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeyen Denetim kurulu Üyeleri Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Bu bakımdan Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kuruluştan itibaren yasal tüm kuralları zamanında ve harfiyen yapması gerekmektedir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. İlk genel kurul 6 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Olağan genel kurul, e az 2 en fazla 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Bahsi geçen işlemleri yapmayan yada kaydi olarak yapan, işlemleri imza altın alıp tutanak ile tespit etmeyen idareciler hakkında tahkikat yapılıp ilgili mahkemeye sevki söz konusudur.

Aman dikkat! Şimdi bunca hassas işin üzerine Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, gibi profesyonel yapının içerisine “Dernek” ve Vakıfları da dahil ederek 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) almışlardır. Yönetmelik de belirtilen 1 Ocak-31 Ocak arası 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.