YAZAR
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
www.dkrdenetim.com
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
15.09.2020
İnceleme Elemanına Sunulmayıp Mahkemeye Sunulan Defter Ve Belgeler Dikkate Alınmadan Karar Verilmesi Anayasa Mahkemesi'nce Hak İhlali Sayılmıştır!
07.09.2020
Daha önceki yazılarımızda vergi oranlarını yükselterek vergi gelirlerini artırmanın bir noktadan sonra mümkün olmadığını hatta tersine . . .
08.08.2020
Bilindiği gibi 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede 2182 ve 2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle
21.05.2020
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
19.05.2020
Genelde bağımsız denetim denildiğinde aklımıza Bakanlar Kurulunca belirlenen hadleri aşan firmaların bağımsız denetimi gelmektedir.
12.05.2020
Malum olduğu üzere dünyada korona virüs etkisi ile ekonomiler çok ciddi şekilde daralmaya başladı ve. . . .
04.05.2020
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379 ve ilerleyen maddelerinde şirketlerin kendi paylarını iktisap edebilmelerinin şartları düzenlenmiştir.
27.04.2020
Aşağıda yer alan tabloda İBB bünyesinde yer alan İstanbul İstatistik Ofisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
10.04.2020
26 Mart 2020 tarihli “Hangi mükellefler mücbir sebep halinde sayılmış ve ödeyecekleri vergiler ertelenmiştir?”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...