Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...
16 Temmuz 2020 Perşembe
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlediği “Konyaaltı Sahili Mimari ve . .
Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...
Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlediği “Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” ile elde edilen ve 2018 yılında hayata geçirilen “Konyaaltı Sahil ve Kıyı Bandı Projesi”, Müze Meydanı, Varyant, Beach Park, Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçay’a kadar olan alanı kapsamaktadır.

Bu alanda geçmiş yıllardaki usulsüz kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan yapıların önüne geçilmesi, kıyıların korunarak kullanılması yaklaşık 1000 ha lık alanın hukuki kurallara uygun bir şekilde yönetilmesi amacıyla “Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri” belirlenmiş ve 5.02.2018 tarihinde de Antalya Buyuksehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanarak yasal bir belge haline gelmiştir. O dönemde Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Alan Yönetim Planına ilişkin görüş ve önerilerimizi içeren kapsamlı bir raporu da belediye yetkilerine ileterek Konyaaltı sahili ile ilgili hassasiyetimizi, zamanla oluşacak bozulmalara ve yasal olmayan uygulamalara izin verilmemesi adına Alan Yönetim Planının uygulanmasının gerekliliğini belirtmiştik.

Süreç içerisinde gelinen nokta maalesef endişelerimizin haklılığını ortaya koymuştur ve bu konuda açıklama yapmayı gerekli kılmıştır. Yerinde yaptığımız gözlemler ve hava fotoğraflarından yaptığımız incelemeler neticesinde projeye aykırı uygulamaların olduğunu ve alan yönetim planına uyulmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Alan Yönetim Usulleri ve Esaslarında; özellikle kumsal ve sahil düzenlemelerinde, büfelerin şezlong sayılarının ve yayılma alanlarının sıkı bir şekilde kontrol edileceği, mimari ve uygulama projelerinde oluşturulan ticari ve kamusal yapıların genişletilmesine ve projelerine uygun olmayan şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceğinin belirtilmesine rağmen, büfe önleri şezlonglarla özel alana dönüştürülmüş, kamusal kullanım kısıtlanmış, halkın serbest olarak kıyıdan yararlanmasına engel teşkil eden yayılmalar tespit edilmiştir. Ayrıca şezlong ve pergolaların deniz kıyısına kadar indirilmesi kıyı geçişini engellemektedir. Büfelerin işletmeye açılmasıyla birlikte yaya yollarına doğru yayılmaların, yaya sürekliliğini bozan genişlemelerin,yeşil alanlara yönelik işgallerin olduğu da görülmektedir.Gerekli müdahalelerin yapılmaması ya da geç kalınması sonucunda;halkın kullanması gereken kıyı alanlarının, hukuka ve alan yönetim planına aykırı olarak kullanımı ile birlikte yaya yolları ve yeşil alan işgallerinin kalıcı hale dönüşecek olması en büyük endişemizdir. 
Ayrıca özellikle yaz sezonunda hafta sonları ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu alanda daha önce de belirttiğimiz ulaşım sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Yol kenarları, tretuvarlar arabalar ve motosikletliler tarafından tamamen işgal edilmektedir. Alanda daha çok otopark alanına erişilebilirliği arttırıcı ulaşım alternatif ve düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Konyaaltı Sahili, eşsiz Beydağlarıyla bütünleşen görsel manzarasıyla kentin imajına ve tanıtımına, mavi bayraklı plajları ve sahilözellikleri ile birlikte de, turistlerin ve halkın kullanımına olanak sağlayan Antalya’nın önemli bir kıyı alanıdır.

Böylesine önemli bir alanda uygulanan projenin kısa bir süre sonunda denetimsizlik sonucunda bozulmaya başlamasını görmek kaygı vericidir. Alanın ölü bir yatırıma dönüşmesini önlemenin tek yolu, kullanımı esnasında sıkı bir şekilde denetlenmesidir. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, "Kıyılar; Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” diyen Anayasamızın 43. maddesinden hareketle, kıyı kullanımının herkes için erişilebilir, adil ve hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini hatırlatıyor ve yargı kararlarına aykırı uygulamalara tavizsiz müdahale etmeye davet ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                         Makine Müh. Odası Antalya Şubesi                           Antalya Tabip Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                Elektrik Müh. OdasıAntalya Şubesi                             Harita Müh. Odası Antalya Şubesi                                            

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.             Mimarlar Odası Antalya Şubesi                                  Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi                                                           

Veteriner Hekimleri Odası,                        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi                          Maden Müh. Odası Antalya Şubesi                     

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi              Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi                            Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi             

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi              Antalya SMMM Odası,                                               Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi               

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi       Orman Müh. Odası Antalya Şubesi                              İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası,                     Antalya Eczacılar Odası,

Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günümüz modern vergicilik anlayışında, öncelik harcama ve tasarrufların kaynağı olan gelir ve kazancın vergilendirilmesidir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .