Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.
20 Temmuz 2020 Pazartesi
Değerli okurlarım, muhasebe meslek camiasının kıymetli emektarları, 2019 yılı Ocak ayından itibaren plastik poşetler için, . . . .
Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.

Geri Kazanım Beyannamesi Verilmemesi Halinde 22.019 TL Ceza Uygulanamaz.


Sabri Orta
SPK Denetçisi

           Değerli okurlarım,  muhasebe meslek camiasının kıymetli emektarları,  2019 yılı Ocak ayından itibaren plastik poşetler için,  2020 yılı Ocak ayından itibaren ise 2872 sayılı Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden Geri Kazanım Katılım Payı tahsil edilmeye başlanmıştır.

            Bu makalem de Geri Kazanım Katılım Payının ne olduğunu nasıl alındığını ve diğer detayları sizlerle paylaşmayacağım, sadece muhasebe meslek mensuplarının canını yakacak olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde 2020 yılı için öngörülen 22.019 TL idari para cezası var mıdır, yok mudur, Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu mevzuatlar çerçevesinde bunun cevabını sizlerle paylaşacağım.

            25.07.2019 tarihinde Muhasebetr sitesinde yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili makalemde o dönem için geçerli olan 18.037 TL idari para cezası uygulanamaz diye yazmıştım.  O günden bugüne kadar 2872 sayılı kanunla ilgili yeni yönetmelikler,  tebliğ, usul ve esaslar yayınlandı. Ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile ilgili idari para cezası verilememesi konusu daha da netlik kazandı.

            Şimdi sizlere cari mevzuat çerçevesinde neden idari para cezası verilemez, muhasebe meslek mensupları neden bu cezaya itiraz etmiyor, ceza yazılır diyen Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve mesleki örgütlerimiz nerede hata yapıyor, şimdi konu ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.
Öncelikli olarak idari para cezası yazılabilir diyen meslek mensuplarının ve mesleki örgütlerin dayanak noktası olan mevzuatı sizinle paylaşıyorum.

Ceza verilir  yorumunu yapanların  dayanak noktası sadece aşağıda alıntı yaptığım Hazine Ve Maliye Bakanlığının 2872 sayılı kanuna aykırı olarak çıkardığı tebliğdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Ceza uygulaması
MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü,
b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü..

Yukarıda paylaştığım ceza maddesinin açıklaması şudur; Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)ne göre Bildirim Ve Geri Kazanım Beyannamesi vermeyenler 22.019 TL idari para cezası öderler, beyanname verenler ancak Geri Kazanım Katılım Payını ödemeyenler ise katkı payı tutarını % 20 fazlası ile öderler.  

Şimdi Neden GEKAP Beyannamesi Verilmemesi Halinde İdari Para Cezası Verilemez,
2872 Sayılı Kanun Ve Yönetmeliği Çerçevesinde Görüşlerim

Hazine Ve Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu tebliğin idari para cezası verilmesine ilişkin ceza maddesinin 2872 sayılı kanuna aykırılığı yönünden dava edilmesi halinde  yargı tarafından iptal edileceğini düşünüyorum.

2872 sayılı  kanun ve yönetmeliklerinde Geri Kazanım Beyannamesinin  ne olduğu, Bilgi Ve Belge Bildiriminin  ne olduğu nereye verileceği ve hangi hallerde ceza kesileceği açık olarak yazılıdır.
2872 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde ceza ve cezaya ilişkin  maddeler.

İdari Para Cezaları
Madde 20
g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 
( 2020 yılı için 22.019 ) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

d) Beyanname: Bu Yönetmelik kapsamındaki plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini,

e) Bildirim: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlere ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesini….

Yukarıda sizlerle paylaştığım 2872 sayılı kanunun 20. Maddesi ve ilgili yönetmeliğin tanımlar başlıklı  4. Maddesinin d ve e fıkraları beyanname ve bildirimlerin AYRI AYRI işlemler olduğunu açıkça bizlere ifade etmektedir. Hazine Ve Maliye Bakanlığının ceza yazılmasını öngören tebliğinde yazılı “Bildirim ve beyan yükümlülüğü” diye bir tanım 2872 sayılı kanun ve yönetmeliğinde yoktur.
2872 Sayılı Kanun Ve Yönetmeliklere Göre Bilgi ve belgelerin bildirimi Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına yapılır ve bu konuda CEZA YAZMA YETKİSİ Çevre Ve Şehircilik Bakanlığındadır. Kanuna muhalefet edilmesi durumunda kanunun 20. Maddesi (bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesini)

g ) fıkrası hükmü gereği 22.019 TL idari para cezası uygulanır.

Ceza yazılmasını gerektiren fiillere bir örnek;  Ocak 2020 ayına ait GEKAP Beyannamesini süresi içinde Hazine Ve Maliye Bakanlığına vermediniz,  Hazine Ve Maliye Bakanlığı da sizlerin GEKAP beyannamesini vermediğinizi yetkili bakanlık olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına bildirdi.  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı da 2872 sayılı kanunda yer alan GEKAP kapsamı ürünlerle ilgili sizden süre vererek tebliğ ile yazılı BİLGİ VE BELGE BİLDİRİMİ talep etti, siz de verilen süre içinde BİLDİRİMLERİ yapmadınız, bu takdirde 22.019 TL idari para cezası UYGULANABİLİR.

2872 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliğine Göre Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hazine Ve Maliye Bakanlığına verilir, bu konuda yetki Hazine Ve Maliye Bakanlığındadır, beyanname verilmemesi durumunda  idari para cezası  kesilebileceğine dair CEZA MADDESİ  yoktur, sadece 2872 sayılı kanunun  z) maddesi hükmü gereği ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir. Ayrıca ek: 11. Madde gereği ödenmeyen katkı tutarı gecikme zammı ile alınır.

Özetle; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde olan cezalar için Hazine Ve Maliye Bakanlığı idari para cezası kesemez, 2872 sayılı kanunun 20. Maddesi g ) fıkrası Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına yapılması gereken  BİLGİ VE BELGE BİLDİRİMİ ile ilgili ceza ( 22.019 TL) maddesidir, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini için değildir. 

Önerimiz, Hazine Ve Maliye Bakanlığı muhasebe meslek mensuplarının ve mükelleflerin mağduriyetini düşünerek ilgili kanuna aykırı olarak çıkarmış olduğu tebliğin CEZA maddesini değiştirebileceğini düşünüyorum.  Ancak, siz yine GEKAP Beyannamesini  BOŞ DA OLSA  vergi dairesine vermeyi ihmal etmeyin, ancak herhangi bir nedenle 22.019 TL idari para cezasına muhatap olmanız halinde bu makaleyi yargı aşamasında başvuracağınız bir kaynak olarak arşivinizde bulundurun.
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günümüz modern vergicilik anlayışında, öncelik harcama ve tasarrufların kaynağı olan gelir ve kazancın vergilendirilmesidir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .