İSBİ'de sağlanacak destekler çok cazip
26 Temmuz 2020 Pazar
Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek. . . .
İSBİ
İSBİ'de sağlanacak destekler çok cazip

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek. Yeni bir kararla ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösterecek işletmelere çok cazip destekler geldi...

1990 yılından bu yana 180 bin metrekare alanda faaliyet gösteren İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin adı 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 2117 sayılı kararnameyle, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirildi. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi, kullanıcı şirketlere, İstanbul’un merkezinde, Atatürk Havalimanı’na komşu bir lokasyonda yer alıyor. Serbest bölge, yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölge olarak tanımlanıyor. Bu bölgeler,

•    Yüzde 100 KDV muafiyeti
•    Yüzde 100 gümrük vergisi muafiyeti
•    Yüzde 100 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti (üretim şirketlerine özeldir)
•    100 personele ilişkin gelir vergisi muafiyeti (ürünlerinin minimum yüzde 85’ini Türkiye dışındaki ülkelere ihraç eden üretim şirketlerine özeldir)
•    Yüzde 100 yabancı sermaye imkanı
•    Serbest kar transferi
•    Enflasyon muhasebesi imkanı
•    Yük taşıma ve KDV muafiyeti
•    Stratejik avantajlar
•    Hizmet ruhsatlı firmalara vergi muafiyeti gibi avantajlara sahiptir.

YENİ GETİRİLEN DESTEKLER

Mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği İhtisas Serbest Bölgelerinde, bilişim ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, istihdam ve kira desteği sağlanmasını öngören düzenleme hayata geçti. 9 Haziran 2020 Tarihli 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde faaliyet gösterecek işletmelere çok cazip yeni destekler sağlanacak. Bu desteklerin kapsamı;

-    İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıları için

a)    Alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin ABD Doları,

b)    Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları oranında destekleniyor.

-    Bölge işleticileri için yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD Doları’na kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 oranında destekleniyor.

YARARLANACAKLAR VE DESTEK SÜRELERİ

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirleniyor. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınıyor. Kullanıcılar, destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla beşer yıl süresince yararlandırılıyor.

Haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınıyor. Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmıyor.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektör bilişim olarak öne çıkıyor. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmin İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da gelişeceği görülüyor. Ayrıca, ihtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim
Bu gün yeni bir mali yükümlülükten söz edeceğim. 3914 sayılı İmar Kanunu’na 7221 sayılı Kanun’la eklenen ek 8. madde ile ihdas edilen . .
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
"Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde . . .
7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde vergiye tabi olmayan kazançlar tanımlanmış bulunmaktadır. Şöyle ki;
COVİD-19 sürecinde birçok şirket nispeten durulan ekonomik süreçte ayakta kalma çabasında. Kimisi maliyetlerini azaltma stratejisi
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .