İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık;"İlkokul öğrencisiymiş gibi Yeminli Mali Müşavirleri Eğitime tabi tutmak doğru olmaz."
03 Aralık 2018 Pazartesi
“Türkiye Ekonomisinde Konkordato Müessesesinin İşleyişi ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu”
İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık;"İlkokul öğrencisiymiş gibi Yeminli Mali Müşavirleri Eğitime tabi tutmak doğru olmaz."
İstanbul YMM Odasının Düzenlemiş olduğu;

 “Türkiye Ekonomisinde Konkordato Müessesesinin İşleyişi ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu” 

Konulu Toplantıda Konuşma Yapan İstanbul YMM Odası Başkanı sayın Vehbi Karabıyık; Şu Konuları dile getirdi.

"Konkordato Türkiye nin son zamanlarda en aktüel konusu oldu. Her kesin konuştuğu, tartıştığı bir konu oldu. 

Konkordato bizim ilgi alanımıza pek girmedi. Ama Sosyo - Ekonomik boyutu da var. Konkordato eğitimini ihtiyari olarak veriyoruz. Mecburiyeti yok. Burada yapılan eğitimleri resmiyete saydıramasak bile gerekli çalışmalarımızı yapacağız. "

"Eğitim faaliyetlerimiz düşündüğümüzün çok önüne geçti. Eğitime  karşı değiliz. Konkordato bunlardan biri. Meslek içi eğitimlerimizde yetki Odalar Birliğinde. İlkokul öğrencisiymiş gibi Yeminli Mali Müşavirleri Eğitime tabi tutmak doğru olmaz.Kurallara saygılıyız...." derken...

Sayın Karabıyık' ın Konuşmalarının Tamamın aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilirsiniz.

Diğer Konukların Konuşmaları için linki tıklayınız:  http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/


15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Özet: Mahkeme, makul güvence veren denetim raporunun Bağımsız denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenme ve değerlendirme yapılarak hazırlanmadığı,
Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.
"Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Geleceğe Bakış; Sorunlar ve Fırsatlar" Konusunu Masaya Yatırdı.