KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.
14 Şubat 2019 Perşembe
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

ÖTV-1  (I  Sayılı  Listede  Yer  Alan  Mallara  İlişkin  Özel  Tüketim  Vergisi) Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.  Ayrıca,  I  sayılı  listeye  ilişkin  beyannamede  yapılan kapsamlı kontroller nedeni ile verilecek beyannamenin yasal verilme süresinin son günlerine bırakılmaması mükelleflerimizin yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. 01.02.2019

MUH,  MUHSGK,  MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik;

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri  vergi  kesintisi  kapsamına  alınmıştır.  Ödeme  yapılanın  mükellef  olup olmamasına  bakılmaksızın  internet  ortamında  reklam  hizmeti  verenlere  veya verilmesine aracılık  edenlere  yapılan  ödemelerden  vergi  kesintisi  yapılması gerekmektedir.  Bu  kesintilerin  beyanı  için  "Vergiye  Tabi  İşlemler"  ve  "Ödemeler" bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir.

Reklam  hizmeti  verenlere  yapılan  ödemelerden  yapılacak  kesintilerin beyanı  için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

 137- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) -  Kesinti Oranı: %15

139 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0

279 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

138 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) -  Kesinti Oranı: %15

140 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0

280 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15

1  No.lu  KDV  Beyannamesinde  İndirimler  Tablosunda  Değişiklik;

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait  İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme  döneminden  itibaren  kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo  yeni  oluşturulacak  satırların  toplamını  içerecek  şekilde  beyan  edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

 108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen  KDV  bu  satırda  indirim  konusu  yapılacaktır.  Kısmi tevkifat  kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan  mükellef  tarafından  109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle  indirim  konusu yapılacaktır.

 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi  tevkifat  kapsamındaki  işlemlere  ilişkin  olarak  sorumlu  sıfatıyla  2  no.lu  KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim  konusu  yapılacaktır.  2  no.lu  KDV  beyannamesinde  beyan  edilmeyen  ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 110 - İthalde Ödenen KDV

 İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

1- Bursa SMMMO Başkan Yardımcısı Ömer İşçi Kürsüye Gelerek Oda Üyelerini ve Konukları Selamladıktan Sonra; Divan Başkanlığına Oy Birliği İle Prof. Dr. Halis Ertürk Seçilerek Katip Üye ve Diğer Üyeler Divanda ki Yerlerini Aldılar.
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....