KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.
14 Şubat 2019 Perşembe
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.

ÖTV-1  (I  Sayılı  Listede  Yer  Alan  Mallara  İlişkin  Özel  Tüketim  Vergisi) Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.  Ayrıca,  I  sayılı  listeye  ilişkin  beyannamede  yapılan kapsamlı kontroller nedeni ile verilecek beyannamenin yasal verilme süresinin son günlerine bırakılmaması mükelleflerimizin yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. 01.02.2019

MUH,  MUHSGK,  MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik;

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri  vergi  kesintisi  kapsamına  alınmıştır.  Ödeme  yapılanın  mükellef  olup olmamasına  bakılmaksızın  internet  ortamında  reklam  hizmeti  verenlere  veya verilmesine aracılık  edenlere  yapılan  ödemelerden  vergi  kesintisi  yapılması gerekmektedir.  Bu  kesintilerin  beyanı  için  "Vergiye  Tabi  İşlemler"  ve  "Ödemeler" bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir.

Reklam  hizmeti  verenlere  yapılan  ödemelerden  yapılacak  kesintilerin beyanı  için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

 137- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) -  Kesinti Oranı: %15

139 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0

279 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

138 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) -  Kesinti Oranı: %15

140 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0

280 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15

1  No.lu  KDV  Beyannamesinde  İndirimler  Tablosunda  Değişiklik;

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait  İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme  döneminden  itibaren  kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo  yeni  oluşturulacak  satırların  toplamını  içerecek  şekilde  beyan  edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

 108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen  KDV  bu  satırda  indirim  konusu  yapılacaktır.  Kısmi tevkifat  kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan  mükellef  tarafından  109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle  indirim  konusu yapılacaktır.

 109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV

Kısmi  tevkifat  kapsamındaki  işlemlere  ilişkin  olarak  sorumlu  sıfatıyla  2  no.lu  KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim  konusu  yapılacaktır.  2  no.lu  KDV  beyannamesinde  beyan  edilmeyen  ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 110 - İthalde Ödenen KDV

 İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

 Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

2- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Toplantı İçin Yerlerini Aldıktan Sonra Sayıştay Başkanı, Sayıştay Hakkında Kısa Bir Açıklama Yaptı.
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.
Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Aday Tanıtım Toplantısı 09 Mart 2019 Cumartesi Günü BAOB Yerleşkesi, Oditoryum da Yapıldı.
2018’de elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2019 arasında beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler,
Biz yıllardır gol yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Hani derler ya tatlı tatlı yemenin acı acı. ... diye tamda öyle bir durumdayız
Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili”başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde