Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "
26 Temmuz 2020 Pazar
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri, 25 Temmuz 2020 tarihinde Cumartesi günü Yeşilköy sahilinde Asrın Cafede buluştular.
Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "
Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;

" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "


Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri,  25 Temmuz 2020 tarihinde Cumartesi günü Yeşilköy sahilinde Asrın Cafede buluştular.

Kadınların pandemi dolayısıyla yaşadıkları hasretliği sosyal mesafeyi koruyarak giderdiler.. Bu yüzden açık ve kırlık bir alanda toplanmayı tercih ettiler. Bol bol sohbet ederek özlem giderdiler. 
Kahvaltı eşliğinde devam eden etkinlikte Başkan Gülüzar Özev söz aldı. 

“Her ay düzenli olarak yaptığımız görüşmelerimizi bildiğiniz nedenlerle ara vermek zorunda kaldık. Sadece mesleki değil kültürel ve sosyal nitelik taşıyan etkinliğimizi İstanbul’un farklı yerlerinde yapmaya özen gösterdik. Zorlu bir meslek sürdüren üyelerimize amacımız rahat bir nefes aldırmak, yaşamlarını renk katmaktı. Nitekim Balat’tan, Adalara kadar bir çok mekanlarda etkinlik yaptık. Bu sefer ki Yeşilköy sahilindeki toplantımızda iki konuyu ele aldık. 

Fonksiyonel tıp, sağlıklı beslenme..

İstanbul Sözleşmeleri…

İstanbul sözleşmeleri çok önemli bir konudur. Türkiye’deki kadın mücadelelerinin sonucunda ortaya çıkan ve ilk defa ülkemizde imzalanan bu sözleşmeye sahip çıkmak gereklidir.

Sözü daha fazla uzatmadan konuşmacılarımıza bırakıyorum. Sevgili Birgül Kurt sunuculuğunda olacak programla sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.”

Toplantıda doktor Aytül Gencer fonksiyonel tıp beslenme konusundan bahsetti. Corana virüs süresince evden çıkmayan kadın meslektaşların beden ve ruh  sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Doktor Aytül Gencer fonksiyonel tıbbın alternatif tıp olmadığını, tıp biliminin gelişimi ile insan ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu söyledi.
Toplantının en önem verilen konusu “İstanbul Sözleşmeleri” idi. Mali Müşavir Türkan Kotankıran 6284 sayılı Yasa ile İstanbul Sözleşmelerini anlattı. Kadın cinayetlerin bir türlü durmak bilmediği ülkemizde böyle bir sözleşmeden vaz geçilmesi çok büyük felaketlere zemin ayıracağı anlatıldı. Mali Müşavir Olcay Uzunyayla aşağıdaki metin okudu. 

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemede önemli bir sözleşme olan, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, Meclisinde ilk onayladığı İstanbul Sözleşmesi içeriği ve kapsayıcılığı açısından kadınlar için önemli bir sözleşme. Tamamen kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan, özellikle bunun formülünün toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet kavramını ortaya koyan ve tanımlayan ilk hukuki metin olma özelliğini taşıyor. Kadınların eşitlik mücadelesinde de önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülükleri neler tekrar hatırlayalım...

                         İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeriyor. 

■ Sözleşme çerçevesinde ev içi şiddet, aynı evde yaşıyor olsun ya da olmasın mevcut ya da eski eş ya da partnerler arasında yaşanan her türlü şiddet edimini içerecek şekilde anlaşılır. Dolayısıyla “aile” olmayı, evlilik birliği içinde bulunmayı ya da aynı evi paylaşıyor ya da paylaşmış bulunmayı gerektirmez. Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler silahlı çatışma durumlarında bile geçerliliğini korur ve Taraf Devletlerin bunu garanti altına alması gerekir.

■ Kadınların güçlendirilmesi yolu dahil, kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik eder.
■ Taraf devletlerin yetkililerine, görevlilerine, kurum ve kuruluşlarına kadına yönelik şiddetle mücadele yükümlülüklerine uygun davranmalarını sağlamaları, cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmeleri, şiddeti önlemede ve mücadelede bütüncül politikaların uygulanması,

■ Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle etkin iş birliği tesisi, özel sektör ve medyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla politika hazırlamalarını teşvik etmeyi,

■ Şiddet eylemlerinin tekrarlanmasından korumak amacıyla gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almayı, şiddete maruz kalanın şiddet gösterenden tazminat talep etmesini sağlamak üzere hukuki tedbirleri almayı şart koşuyordu.

■ Sözleşmenin en önemli özelliklerinden biri de, bir denetim mekanizması getirmesiydi. Çünkü denetim mekanizması işin takibi açısından mühimdi. Taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşan denetim komitesi yani “GREVIO” adı verilen birim, sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanmasını izleyecek, raporlar hazırlayacak, taraf devletin rızası ile soruşturma ve gerekirse onun toprağını ziyaret edecekti.

Etkinlik kadına şiddet ve diğer konular hakkında yorum ve değerlendirmelerle son buldu.

Resimlerin tamamını Görmek için tıklayınız 


Resimlerin devamı için tıklayınız 

Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günümüz modern vergicilik anlayışında, öncelik harcama ve tasarrufların kaynağı olan gelir ve kazancın vergilendirilmesidir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .