Kurumlar Vergisi Beyanı
15 Nisan 2019 Pazartesi
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
Kurumlar Vergisi Beyanı

KURUMLAR VERGİSİ  BEYANI


Bülent Berki - Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

•Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
•Kooperatifler,
•İktisadi kamu kuruluşları,
•Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
•İş ortaklıkları
•Döner sermayeli işletmeler
•Yabancı şirketler, kuruluş ve işletmeler,( A.Ş. Limited mahiyetinde)
•Yabancı banka şubeleri
KURUMLAR VERGİSİNDEN   MUAF  KURUM VE KURULUŞLAR 
1.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Bilim ve Güzel Sanatları Öğretmek Amacıyla İşletilen Kuruluşlar,
2.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından insan ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla  İşletilen Kuruluşlar,
3.Kamu İdare ve Kuruluştan Tarafından Sosyal Amaçlarla işletilen Kuruluşlar,  Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Yetkili İdari Makamlann İzni ile Açılan Yerel, Ulusal veya Uluslararası Nitelikteki Sergiler, Fuarlar ve Panayırlar,
4.Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevleri ile Askeri ve Kışlalardaki Kantinler,
5.Kanunla Kurulan Emekli ve Yardım Sandıklan ile Sosyal Güvenlik Kurumları ,
6.Yaptıktan İş veya Hizmet Karşılığında Resim ve Harç Alan Kamu Kuruluşları,

Devamı için tıklayınız ;2018-kurum beyani.pptx

3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..