MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki' nin Sunumuyla;
09 Ocak 2020 Perşembe
" 2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler" Konulu Seminer Düzenledi.
MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki
MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki' nin Sunumuyla;

" 2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler" 

Konulu Seminer Düzenledi.

Seminerde Açılış Konuşmasını Şube başkanı Mehmet Altınordu Yaptı. Altınordu Güncel konular hakkında meslek mensuplarına kısa kısa hatırlatmalar yaparak;

Sunum için tıklayınız 08-01-2020-bulentberki-Sunu1.pdf

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)", 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır 4 bin 200 lira olarak belirlendiği hakkında meslek mensuplarının dikkatini çekerek "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)" tebliğe göre işlem yapmaları gerektiği hakkında bilgi verdikten sonra

2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler"  
hakkında bilgilendirme sunumlarını yapması için Sözü SMMM ve Eğitme Bülent Berki' ye Verdi.


BERKİ  "03.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 512 ile Yeniden Değerleme oranı 2019 yılı için 22. 58 olarak tespit edilmiştir.

diyerek sunumlarına başladı.


Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere;

* Fatura, 
* Gider pusulası, 
* Müstahsil makbuzu, 
* Serbest meslek makbuzunun verilmemesi, 
* Serbest meslek makbuzunun alınmaması, 
* Bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, 
* Bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, * Bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması cezası 350,00 TL .
* Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000,00 TL olduğunu vurguladı.

Sayın Berki' nin sunumlarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 28/1/2020 tarihinden itibaren
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bağımsız Denetçilere yönelik 2019 Takvim yılı içerisinde katılmış olduğunuz eğitim programlarının son bildirim tarihi 15 Ocak 2020 olup . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız