MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki' nin Sunumuyla;
09 Ocak 2020 Perşembe
" 2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler" Konulu Seminer Düzenledi.
MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki
MMMBD Fatih Şubesi Mali Müşavir Bülent Berki' nin Sunumuyla;

" 2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler" 

Konulu Seminer Düzenledi.

Seminerde Açılış Konuşmasını Şube başkanı Mehmet Altınordu Yaptı. Altınordu Güncel konular hakkında meslek mensuplarına kısa kısa hatırlatmalar yaparak;

Sunum için tıklayınız 08-01-2020-bulentberki-Sunu1.pdf

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)", 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır 4 bin 200 lira olarak belirlendiği hakkında meslek mensuplarının dikkatini çekerek "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)" tebliğe göre işlem yapmaları gerektiği hakkında bilgi verdikten sonra

2020 Mali Rehber, Güncel Mevzuat, Değişenler ve Yeni Hadler"  
hakkında bilgilendirme sunumlarını yapması için Sözü SMMM ve Eğitme Bülent Berki' ye Verdi.


BERKİ  "03.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 512 ile Yeniden Değerleme oranı 2019 yılı için 22. 58 olarak tespit edilmiştir.

diyerek sunumlarına başladı.


Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere;

* Fatura, 
* Gider pusulası, 
* Müstahsil makbuzu, 
* Serbest meslek makbuzunun verilmemesi, 
* Serbest meslek makbuzunun alınmaması, 
* Bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, 
* Bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, * Bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması cezası 350,00 TL .
* Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000,00 TL olduğunu vurguladı.

Sayın Berki' nin sunumlarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .