Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi
28 Temmuz 2020 Salı
İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibarıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasını . . . .
Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi
Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibarıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasını öngören mini istihdam paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren, koronavirüs sürecinde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulayan ve yeniden faaliyete geçen iş yerlerine normalleşme desteği verilmesini öngören mini istihdam paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren istihdam paketine göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen turizm sektöründe kısa çalışmanın uzatılması bekleniyor.

1 Temmuz’dan önce pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine geçen ve çalışanlarını ücretsiz izine çıkaran iş yerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Yeniden faaliyete geçen iş yerlerine işçi başına aylık 868 lira destek verilecek. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği verilen süreye göre belirlenecek. Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacaklar. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.

İşten çıkarma yasağı uzatılabilecek

Yürürlüğe giren yasaya göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona vermesi, her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Mevcut düzenlemeye göre, işveren sadece İş Kanununda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini feshedebiliyordu. Teklifle işten çıkarma yasağı her defasında 3’er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da 3 ay süreyle getirilmiş ve sürenin dolmasının ardından 17 Ağustosa kadar uzatılmıştı. Bu tarihten sonra 3’er aylık sürelerle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Bu süreçte işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izindeki işçiye aylık 1168 lira ödeme yapılacak.

İş güvenliği uzmanına erteleme

50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi. (Ankara (Dünya))
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim
Bu gün yeni bir mali yükümlülükten söz edeceğim. 3914 sayılı İmar Kanunu’na 7221 sayılı Kanun’la eklenen ek 8. madde ile ihdas edilen . .
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
"Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde . . .
7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde vergiye tabi olmayan kazançlar tanımlanmış bulunmaktadır. Şöyle ki;
COVİD-19 sürecinde birçok şirket nispeten durulan ekonomik süreçte ayakta kalma çabasında. Kimisi maliyetlerini azaltma stratejisi
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .