Odadan bir ses mi geliyor?
25 Şubat 2019 Pazartesi
Gecenin bir yarısı, karı koca, uyuyorlar. Derken diğer odadan bir tıkırtı, bir ses gelir. Kadın kocasına:-Bey, duydun mu? Diğer odadan bir ses geldi, der. Adam şöyle bir kulak kabartır ve;
Odadan bir ses mi geliyor?

Görü-yorum

Odadan bir ses mi geliyor?

SMMM Hıdır Daştan

Gecenin bir yarısı, karı koca, uyuyorlar. Derken diğer odadan bir tıkırtı, bir ses gelir. Kadın kocasına:

-Bey, duydun mu? Diğer odadan bir ses geldi, der. Adam şöyle bir kulak kabartır ve;

-Yat uyu hanım, ses mes yok, ben duymadım, der. Kadın ısrarla, “odadan bir tıkırtı, bir ses geliyor” bey der. Adam eşini başından savmak için, “kedidir kedi”...

Uygunsuz saatte duyulan bazı sesler korkutur, tedirgin eder, duymak istemezsiniz. Ama bazen de öyle şeyler yaşarsınız ki; beklersiniz bir ses duymak için. Öyle sesler gelsin istersiniz ki arşı delsin, yeri göğü inletip çaresiz, yorgun, bıkkın, bitap halinizi anlatsın derdinize derman olsun.

TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak imzaladığımız protokolde "ilgili mevzuata göre İstihdamı Zorunlu Personel‘in ücreti kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki mühendisin maaşına eşit olacak" denilmektedir. Protokolün bu maddesine istinaden alınan ortak karar çerçevesinde 2018 yılında İstihdamı Zorunlu Personel unvanı ile çalışacak olan üyelerimizin ücreti net 4.230,00 TL (Dört Bin İki Yüz Otuz Türk Lirası) olarak tespit edilmişti.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu 24 Kasım 2018 tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesinde temel alınacak asgari brüt ücretin 4.500,00 TL olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar vermiştir. Muhasebeci diliyle bu tutar taban ücret olup bu tutarın altında meslektaş çalıştırılamaz.

Türk Tabipleri Birliğinin 2019 yılı için belirlenen katsayıları da gayet iyi. Meslektaşın hakları ve emeğinin bedeli korunmuş. Barolar birliğinde de durum pek farklı değil. Ya Mali Müşavirler Odaları? Odamızda “Bağımlı” çalışan meslek mensubu için yasal olarak böyle bir asgari ücret yok maalesef. Diğer işlemler için belirlenen tarifenin de hikâyesi değişim göstermiş olarak günümüze dek eriye eriye bu günlere gelmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2016 Yılına dek Bakanlığın tarifesi dışında bir de “Önerilen Ücretler” adıyla biraz daha emeğe saygılı tarife yayınlardı. Notlar bölümünde “Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır” diye de yazılırdı. O zamana dek yayımlanan iki tarifeden Bakanlığın tarifesinde hep KDV dahil Önerilen tarife de KDV hariç yazıyordu. 2017 ve sonrasında “hokus pokus” ile sadece Bakanlığın yayımladığı KDV dahil tarife olarak ilan edilegelmiştir. %18 indirim manasına gelen bu tarife karşısında odanın sesi soluğu nedense kesilivermiştir.

Meslektaş ölüyor odadan ses yok, meslektaş çıldırıyor ses yok, meslektaş intihar ediyor ses yok. Ta ki yaşananlara tepki veren birkaç meslek sevdalısı kalemi kuvvetli dost, arkadaş eleştirel yazı yazana dek. Tepkiler karşısında Oda sayfasında bu gün yazılan başsağlığı mesajı ise yayımlanmasa daha iyiydi denecek cinsten. Keşke “kedidir kedi” esprisine uygun zaman ve zemin olsaydı… Yıllardır çalışıyor gibi görünmenin, muhatapsız kalmanın, çözüme ciddi ciddi odaklanılmamış olmanın itirafı gibi bir cümle kurulmuş. Meslektaş sessiz ve sükût içerisinde ancak Şems-i Tebrizi’nin dediği gibi “Sükutun da bir sesi vardır. Onu duyacak yürek lazım.” 24.02.2019

2- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Toplantı İçin Yerlerini Aldıktan Sonra Sayıştay Başkanı, Sayıştay Hakkında Kısa Bir Açıklama Yaptı.
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.
Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Aday Tanıtım Toplantısı 09 Mart 2019 Cumartesi Günü BAOB Yerleşkesi, Oditoryum da Yapıldı.
2018’de elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2019 arasında beyan edilmesi gerekiyor. Kira geliri elde edenler,
Biz yıllardır gol yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Hani derler ya tatlı tatlı yemenin acı acı. ... diye tamda öyle bir durumdayız
Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun “Amme Alacağının Cebren Tahsili”başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde