Ortak satışında SPK onayı yeniden getirildi
24 Temmuz 2020 Cuma
SPK:Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğünü düzenleyen tebliğ yürürlükte . . .
Ortak satışında SPK onayı yeniden getirildi
Ortak satışında SPK onayı yeniden getirildi

SPK: Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğünü düzenleyen tebliğ yürürlükte Ortak satışlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı yeniden getirildi. 2018 yılında yapılan bir düzenlemeyle yüzde 10’nun üzerinde ortak satışında SPK onayı şartı kaldırılmıştı. SPK yeni ir tebliğ yayınlayarak onay şartını yeniden getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

22/6/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Pay Tebliği)'ne payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğünü düzenleyen 27 nci maddenin eklendiği "Pay Tebliği (VII-1281.)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Pay Tebliği'ne eklenen 27 nci madde ile;

1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının;

a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da

b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,

ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulun onayına sunulması,

2) Borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortaklar tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için Pay Tebliği'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru öncesinde de, Kurulca onaylanan bilgi formunun Kamuyu Aydınlanma Platformu'nda ilan edilmesi,

öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Pay Tebliği'ne eklenen 27 nci madde kapsamında düzenlenmesi gerekli olan pay satış bilgi formuna ilişkin "VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Pay Satışlarında Kullanılacak Pay Satış Bilgi Formu Formatı ve Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz" (Format ve Kılavuz) hazırlanmıştır. (Borsagündem)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim
Bu gün yeni bir mali yükümlülükten söz edeceğim. 3914 sayılı İmar Kanunu’na 7221 sayılı Kanun’la eklenen ek 8. madde ile ihdas edilen . .
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
"Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde . . .
7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde vergiye tabi olmayan kazançlar tanımlanmış bulunmaktadır. Şöyle ki;
COVİD-19 sürecinde birçok şirket nispeten durulan ekonomik süreçte ayakta kalma çabasında. Kimisi maliyetlerini azaltma stratejisi
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .