Ortaklar, şirketlerine borç verebilir mi?
26 Kasım 2018 Pazartesi
Dünkü yazımda, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeden sonra artık ortakların şirketlerine döviz cinsi borç veremeyeceğini açıklamıştım.
Ortaklar, şirketlerine borç verebilir mi?
Ortaklar, şirketlerine borç verebilir mi?

Nedim Türkmen - Sözcü

Dünkü yazımda, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeden sonra artık ortakların şirketlerine döviz cinsi borç veremeyeceğini açıklamıştım. Bugün ise ortakların şirketlerine verdikleri Türk Lirası borçların hem ortak hem de şirket açısından sonuçlarını sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

ŞİRKETLERİN ORTAKTAN BORÇLANMASINDA SINIRLAMA VAR MI?

Şirketler, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak borçlanarak bu fonları faaliyetlerinde kullanabilirler. Ancak alınan bu borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte şirketin öz sermayesinin üç katını aşmaması gerekmektedir. Yani şirketler, öz sermayenin üç katını aşmayacak şekilde ortaktan borçlanabilir hatta emsallere uygun faiz de ödeyebilir. Emsallere uygun faiz bedelinin tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13'üncü madde hükmü ve 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği'nde açıklanan yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanın kullanılması gerekmektedir. Belirlenen sınırın üzerinde borçlanılması halinde; ödenen faizler gider yazılamaz, örtülü sermaye sayılır.

Şirkete kullandırılan borçların, örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi durumunda örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında,  gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden önce, şirketlerin nakit ihtiyacı olmadığı halde gerçek kişi ortağından aldığı döviz borçlarına ilişkin ortaya çıkan kur farklarının, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgisi olmayacağından ,kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olmayacaktır. Şirketin nakit ihtiyacı olması durumunda da; örtülü sermaye ile ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen şartlara bakılacağı tabidir.

“Bu itibarla, şirketiniz tarafından ilişkili kişiden yapıldığı belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin olan ve normal ödeme vadeleri geçen borç tutarlarının (ve bunlara ilişkin hesaplanan vade farkı ve kur farkı tutarlarının) örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınması ve bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farklarının tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilmesi gerekmektedir.”

(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 08.03.2018/38418978-125[12-16/1]-102776 sayılı muktezası)
Şirkete borç verip faiz alan ortağın geliri “menkul sermaye iradı” olarak, izleyen yılın mart ayında beyan edilerek vergisi ödenmelidir.

Şirketlere borç verenlerin bir başka şirket veya tacir olması durumunda, verilen borç ile ilgili olarak, her ay emsallere uygun bir faiz tahakkuk ettirilmesi ve finansman temini hizmeti olarak, borç alana katma değer vergisi de hesaplanarak fatura edilmesi gerekmektedir.

KAYITDIŞI SATIŞIN GÖSTERGESİ Mİ?

Eski bir vergi inceleme elemanı olarak şirket ortaklarını uyarmak istiyorum .Vergi müfettişleri, bir şirkette düzenli olarak ortaktan para girişi var ise bunu o işletmede kayıt dışı yani faturasız satış olduğunun karinesi kabul eder ve bu hususa yoğunlaşır haklı olarak.

Vergi Müfettişleri bu durumda, şirket ortaklarını hemen radarlarına alır ve araştırmaya başlar. Şirkete verilen borç paraların kaynağı nedir? diye. Şirket ortaklarının başka gelirleri var mı? Tasarruf ya da gelirleri ile verdikleri borçları açıklayabiliyor iseler sorun yok. Açıklayamaz iseler, hem şirketler hem de ortaklar için yeni ve zorlu bir sürecin başlayacağından hiç şüpheniz olmasın.

Aman dikkat!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
Uyumsoft’ un sponsorluğunda, Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul şubesi yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla Bağımsız Mali Müşavirler Grubu tarafından ....
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış" Konulu Kongreyi Altınbaş Ünüversitesi Gayrettepe Kampüsünde Gerçekleştirdi.
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.