YAZAR
Resul Kurt
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Resul Kurt
21.02.2019
7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler üzerinden
12.02.2019
Okurlarımızın ilgi gösterdiği konuların başında stajyerlik sigortası geliyor.
08.01.2019
Ülkemizdeki önemli sorunlardan birisi de iş kazasına bağlı olarak ölüm ve yaralanmaların çok yüksek tutarlarda olmasıdır.
18.12.2018
Ülkemizde nüfusun çok büyük bir bölümü SGK üzerinden sosyal güvenlik hakkını elde etmektedir. Ancak başta bankacılar olmak üzere bir kısım çalışanlar SGK yerine banka sandıklarına primleri ödenerek sosyal güvenlik hakkından faydalandırılmaktadır.
13.12.2018
2018 yılı emekliler için önemli hakların sağlandığı bir yıl oldu. Bu yıl hakların iyileştirilmesi, emekli vatandaşların geçim sıkıntılarının giderilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.
06.11.2018
Okurumuz Mustafa S, “18.12.2018 tarihinde emekliliğe hak kazanacağım. İşyerimde 6 yıldır çalışmaktayım.
23.10.2018
Ekonomik daralmayla birlikte istihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için çeşitli teşvikler uygulanıyor.
12.10.2018
Türkiye’ye döviz üzerinden yapılan ekonomik baskılara karşı alınan önlemlerden birisi de başta gayrimenkul kiraları olmak üzere bir kısım sözleşmelerin Türk Lirası olarak yapılma zorunluluğu olduğunu görmekteyiz.
14.09.2018
İş sözleşmesi hem işçiye ve hem de işverene birtakım yükümlülükler getirmektedir.
07.09.2018
Uzun bir süre beklendikten sonra nihayet TBMM’de görüşülerek kabul edilen 7146 sayılı Kanun’la bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)