SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.
17 Mayıs 2019 Cuma
SMMM Çetin Düzce

SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.

Sayın Divan.

Saygıdeğer Konuklar .

Odamızın  değerli  üyeleri ve basın emekçileri.

Hepinizi en içten duygularımla Selamlıyorum.

Hoş geldiniz.

Genel kurulumuzu yaptığımız şu günlerde, Dünya da  ve ülkemizde  olumsuz  gelişmelerle karşı karşıyayız.  

Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler  birliğinin dağılması  sonrası,  liberal kapitalizmin  demogogları nın bizlere vaad ettiği  küresel refah  dünyasının  aksine, dünyamızda krizler  ve  sürekli  savaşlar olmaktadır   özellikle  savaşlar neticesinde  yerlerini yurtlarını terk eden  mültecileri… bunla rın  dramlarını  hep birlikte  elimizden hiç bir şey  gelmemiş bir şekilde egemenler bizlere   izlettiriyorlar yada izliyoruz.

Dünyamız  sanki 2. Paylaşım savaşı öncesi olduğu  gibi çeşitli kutuplaşmaların olduğu bir kutuplaşma ile karşı karşıya gibi

Sanki 3. Paylaşım savaşının eşiğindeyiz .

Hani bir zamanlar Türk’ ün Türk’ten Başka dostu yoktur deyiminin kullanıldığı gibi  Türkiye’ nin Kendinden başka dostunun kalmadığı bir ortam içinde  gibiyiz.

Özellikle AKP iktidarı ile birlikte bölgemizde barışık olduğumuz  komşumuz ülkeleri  bir tarafa bırakalım taa ABD  den AB ye kadar kavgalı olmayıp zıtlaşmadığımız ülke kalmamış durumda.

Yine  Sosyal Siyasal ve ekonomik süreç  kötüye gitmekte dir .

24 Haziran Sonrası girdiğimiz siyasi Atmosfer ülkemizde de Kapıkomşu yu  bile  Kamplaştırdı.

ya bizdensin Yada öbür taraftan … sürecidir bu süreç.

Siyasal iktidarın bir tek elde toplandığı, yasama, yürütme ve yargının  işlevsel ve  bağımsız olmadığı medyanın ve ekonomik gücün yandaşlarda toplandığı, Cumhuriyetin  değerlerinin bir, bir gözden çıkartıldığı  laik ve çağdaş yaşamın ortadan kaldırılmaya  çalışıldığı,  ülkenin kurucu değerlerine hakaret ve saldırıların pervasızca yapıldığı  bu süreci  yaşarken 31 mart yerel  seçimleri adeta bu gidişata dur  demenin işareti oldu. Ama bunu kabullenmeyen siyasi iktidar YSK eliyle özellikle anasının ak sütü gibi helal olan oylarla İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığını alan  sayın Ekrem İmamoğlu ‘nun mazbatasını geri alarak ne kadar demokrat ve ne kadar halkın iradesine  saygı duyduğunu  16 milyon ve 82 milyon yurttaşımıza göstermiş oldu.

23 haziran seçimine giderken ,

Demokrat  Çağdaş, laik Mütedeyyin   düşünceyi  benimsemiş    Meslektaşların  bölünme parçalanma ve ötekilileştirme  furyasından kurtulup  dayanışmayı ve paylaşımı öne çıkartan söylem ve eylemlilik içinde olması  gerekir. İşte bu Dayanışmanın ve Paylaşımın hayata geçirileceği  zeminlerden bir tanesi de  Mesleğimizin  odasıdır. Hedefimiz bu kurumumuzu layık olduğu yere taşımak ve meslektaşların dayanışmasını  ve birliğini sağlamaktır.

Hani Diyoruz Ya  “ Meslek Sorunları Ülke Sorunlarından Ayırt edilemez”  tamda bu noktadayız  yani “Bağımsız meslek Demokratik Türkiye “ şiarıyla hareket etmeliyiz…

Ülkemizin  bilinçli bir tercih ile  üretime değil tüketime dayalı  borç ekonomisin getirmiş olduğu sonuç, dövizin olağan üstü  artması olmuştur.  Buda Son aylarda  yurttaşlarımızım eskiye nazaran  yarı yarıya  fakirleşmesine sebep oldu.  Meslektaslarımıza  yansıması ise   gelirlerinde kayıplara  yol açtığı  ve gidişatın bizler açısından daha da kötüye gideceği emareleri şimdiden kendini göstermiştir.

İşte bu ahval  içinde yıllardır birikmiş mesleki sorunlarımız devam ediyor.

Tahsilat sorunlarımız, mesleki angaryalar, Haksız rekabet, ikide bir çıkartılan kayıt dışılığı teşvik eden vergi barışları.  Ekonomik pastanın daralması sonucu alınan payın küçülmesi. Vergisel yükümlülüklerimiz . Ucube  bir mali tatil uygulaması, Bağımlı çalışan Meslek mensuplarımıza sendikal hak. Kadın Meslek mensuplarının Doğum izni başta olmak üzere Bütün meslektaşlarımızın Sağlık sorunlarının mücbir sebep  olarak kanuni güvenceye alınmaması. Meslek mensuplarına ait sosyal tesislerin kurulamaması.  Sosyal  dayanışmamızı geliştirmeyi  sağlayacak  lokaller ve tatil merkezlerinin tesis edilmemesi yine olumsuzluk olarak durmaktadır.

Muhasebe mesleği, Sadece vergi incelemelerinde  hatırlanması gereken bir meslek değil, aksine yaşamın temelini oluşturan iktisadi faaliyetlerin tüm alanlarında, olmazsa olmaz temel bir meslek dalı  olduğu gibi sosyal alanında içindedir.

-         Hiçbir meslek mensubunu ötekileştirmeden  ve  guruplara ayırmadan  tüm  üyelerimizi kucaklayıcı olacağı

-         Kişisel değil mesleki Menfaatlerin   öne çıkartılacağı.

-         Yerel yönetimler aracılığı ile  Meslektaşların faydalanabileceği  ve mesleki dayanışmaya katkıyı artırıcı rolü olacağı düşüncesi ile bir lokali meslektaşlarımızın hizmetine sunulacağı.

-         Ülke sorunlarına duyarlı bir Meslek örgütü olunacağı.

-         Ülkeyi  ve mesleğimizi  ilgilendiren  sosyal siyasal ve ekonomik  durumlarla   ilgili duyarlı çevrelerle ve kişilerle  birlikte olup  basın açıklaması, panel, seminer, form ve çalıştayların  yapılacağı .

-         Tiyatro Sinema konser Etkinlikleri Kültür ve Turizm turları düzenleyecek.

-         Kitap ve şiir günleri  Düzenleyecek.

-          Eğitsel Mali Tatili Hayata geçirecek.

-         Çeşitli Kurumlardan Meslek mensuplarına indirim sağlayacak.

-         Mesleğin sorunlarını  ülke sorunlarından ayırt etmeden insan hak ve özgürlüklerine saygın  olan inançla, Çağdaşlığı, Laikliği, Demokratlığı,  Katılımcılığı ve hoşgörüyü esas alan  düşünce yolunda  ilerlemeyi hedeflemek odamızın görevi olmalıdır.

Bu Duygularla konuşmamı bitiriyor hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.

4- 12-13 Ekim de TÜRMOB Genel Başkanlığına Aday Olmayan TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan Bir Veda Konuşması Niteliğinde Konuşmalarını Tamamlayarak Salondaki Yerini Aldı.
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....