Sessiz Çığlık
18 Temmuz 2020 Cumartesi
AB ülkelerinde yeminli mali müşavirlik diye bir mesleğin kesinlikle olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan, AB ülkelerinde görev yapan sertifikalı . . .
Sessiz Çığlık
Sessiz Çığlık

Savaş Yıldız
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Mali Müşavir İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

AB ülkelerinde yeminli mali müşavirlik diye bir mesleğin kesinlikle olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan, AB ülkelerinde görev yapan sertifikalı mali müşavirler ile ülkemizde 3568 sayılı yasa hükümleri ile yetkilendirilen serbest muhasebeci mali müşavirler arasında NİTELİK bakımından hiçbir farklılık olmadığı da bilinen bir gerçektir. 

Türkiye de, ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Uluslararası IFAC Standartları, EU Prag, EU Harcama Denetim Referans Şartları ve ilgili uluslararası mevzuat hükümleri ile Türk Hukukunun incelenmesinde uyumluluk olduğu açıktır. 

Kısaca, 
 
Türkiye de, 3568 sayılı yasa hükümleri ile yetkilendirilen sertifikalı Mali Müşavir olarak "HARCAMA DENETİMİ" ile ilgili PRAG hükümlerini ve eklerinde öngörülen tüm koşulları sağladığım hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde şüphesizdir. 

Açıklanan nedenlerle; AB fonlarından temin edilerek TÜBİTAK geri ödemesiz destek programları ile özel sektör işletmelerin finanse edildiği projelerin denetimi ve raporlanması hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ ndeki hizmet sağlayıcısının 3568 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olduğu belgeleriyle aleni ve kesindir. 
 
3568 sayılı yasa hükümlerinde DENETİM yapmak konusunda eşit haklara sahip olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler arasında bürokrasi tarafından yapılan ikincil düzenlemeler ve uygulama esasları talimat düzenlemelerinde yapılan unvan ayrımcılığı yapılarak TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz destek sağlanan projelerin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılması kamu kaynaklarının belli bi zümrenin kişisel servetlerine aktarılmasıdır.  

Meslekdaşlarım, dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüşün ne olursa olsun, meslek yasamız ile kurulan sömürü düzenine başkaldırının zamanı bugün değilse ne zaman ? Sessiz Çığlık, hak hukuk ve adaleti tesis etmez.

Hak Verilmez Söke Söke Alınır… 

TÜRMOB, YMM meslek mensuplarının ekonomik menfaatlerini koruyan meslek örgütü, demek suç ise ben suçluyum. 

Selam ve saygı ile..
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim
Bu gün yeni bir mali yükümlülükten söz edeceğim. 3914 sayılı İmar Kanunu’na 7221 sayılı Kanun’la eklenen ek 8. madde ile ihdas edilen . .
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığınca COVID-19 pandemisinin ekonomiye . . .
"Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde . . .
7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu ürünlerden 2 bin 969 tanesinin süresi . . .
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde vergiye tabi olmayan kazançlar tanımlanmış bulunmaktadır. Şöyle ki;
COVİD-19 sürecinde birçok şirket nispeten durulan ekonomik süreçte ayakta kalma çabasında. Kimisi maliyetlerini azaltma stratejisi
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .