TMU Derneğinin 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde Düzenlemiş Olduğu Toplantının Konuğu:
18 Mart 2019 Pazartesi
YMM Hakkı SAYAN (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı E.KDV Gurup Müdürü)
TMU Derneğinin 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde Düzenlemiş Olduğu Toplantının Konuğu:
Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin 2019 Yılı Meslektaşlarımızla beraber aylık Yemekli Toplantısı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde yapılacaktır.

KONUK KONUŞMACI :YMM Hakkı SAYAN

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı E.KDV Gurup Müdürü )

KONU     1  :  20 Şubat 2019 Tarihinde yayınlanan 24 nolu KDV genel  uygulama

                     Tebliğinin  Mesleğımize getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri ? 

                 2  :  Son aylarda yapılan KDV ile ilgili  değişiklikler hakkında bilgilendirme.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

 

Sabri TÜMER                                                                                   Prof. Dr Fatih Yılmaz

Tmud YMM Komisyon Başkanı                                                              Başkan Vekili
                                                                                                                                  

NOT-1: KGK Eğitiminden Dolayı KGK Puanlaması Yapılacaktır.
 

NOT-2: MESLEKTAŞLARIMIZIN KATILIMLARINI DERNEK MERKEZİMİZE BİLDİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
Kulüp Toplantılarınızı Uygun Fiyatlarla Toplantı Odalarımızda Yapabilirsiniz.
Galata Bankerleri ve Tüccarları