TMUD' den Olağan Genel Kurul çağrısı
06 Şubat 2020 Perşembe
Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde . . .
TMUD

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

                       Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde 13.01.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de Hüsrev Gerede cad.NO:29 Kat:1 D.2 Teşvikiye - İstanbul adresinde yapılacaktır. Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde 10.02.2020 Pazartesi günü saat 16.00 da Şehit Muhtar Cad No:42 Taksim İSTANBUL adresindeki Elite World otelinin salonunda yapılacaktır.

                                                                                                             Başkan

                                                                                                Prof.Dr.Fatih YILMAZ

        

 GENEL KURUL G Ü N D E Mİ

1-    Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-    Başkanlık Divanının seçimi

3-    Dernek Başkanı Açılış Konuşması

4-    Konukların Konuşmaları

5-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun  okunması ve görüşülmesi ,

6-    2017 – 2019 faaliyet dönemi gelir ve gider tablosunun okunması ve görüşülmesi,

7-    Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8-    Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyetlerinin ayrı ayrı ibraya sunulması,

9-    Yönetim Kurulu üyesi olmayan Dernek üyelerinden Etik,Sürekli eğitim YMM ve SMMM,Denetim, Üye Kabul,Kalite Güvence Komisyon Başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmasına, ayrıca gerekli görülecek diğer komisyon başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmaları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, toplantıya katılacak bu üyelerin oy hakkı olmadan sadece görüş bildirmeleri hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

10-Giriş  ve Yıllık aidatların belirlenmesi ve karara bağlanması

11-Derneğe taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı için Yönetim Kuruluna yetki

     verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12-2020-2022 Dönemi Bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, fasıllar arası  

     aktarma ve bütçeyi en fazla %50 oranında arttırma ve eksiltme yetkisinin Yönetim

     Kuruluna verilmesi,

13-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

14-Dilek,Temenniler,

15-Kapanış.

7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .