TMUD' den Olağan Genel Kurul çağrısı
11 Ocak 2020 Cumartesi
Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde . . .
TMUD

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

                       Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 2017-2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde 13.01.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de Hüsrev Gerede cad.NO:29 Kat:1 D.2 Teşvikiye - İstanbul adresinde yapılacaktır. Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde 10.02.2020 Pazartesi günü saat 16.00 da Şehit Muhtar Cad No:42 Taksim İSTANBUL adresindeki Elite World otelinin salonunda yapılacaktır.

                                                                                                             Başkan

                                                                                                Prof.Dr.Fatih YILMAZ

        

 GENEL KURUL G Ü N D E Mİ

1-    Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-    Başkanlık Divanının seçimi

3-    Dernek Başkanı Açılış Konuşması

4-    Konukların Konuşmaları

5-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun  okunması ve görüşülmesi ,

6-    2017 – 2019 faaliyet dönemi gelir ve gider tablosunun okunması ve görüşülmesi,

7-    Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8-    Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyetlerinin ayrı ayrı ibraya sunulması,

9-    Yönetim Kurulu üyesi olmayan Dernek üyelerinden Etik,Sürekli eğitim YMM ve SMMM,Denetim, Üye Kabul,Kalite Güvence Komisyon Başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmasına, ayrıca gerekli görülecek diğer komisyon başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmaları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, toplantıya katılacak bu üyelerin oy hakkı olmadan sadece görüş bildirmeleri hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

10-Giriş  ve Yıllık aidatların belirlenmesi ve karara bağlanması

11-Derneğe taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı için Yönetim Kuruluna yetki

     verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12-2020-2022 Dönemi Bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, fasıllar arası  

     aktarma ve bütçeyi en fazla %50 oranında arttırma ve eksiltme yetkisinin Yönetim

     Kuruluna verilmesi,

13-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

14-Dilek,Temenniler,

15-Kapanış.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 28/1/2020 tarihinden itibaren
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız