TÜRMOB ‘ a Çağrı; Çiğerlerimiz Yandı ! . . .
13 Eylül 2019 Cuma
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
TÜRMOB ‘ a Çağrı;  Çiğerlerimiz Yandı ! . . .
TÜRMOB ‘ a Çağrı;  

Çiğerlerimiz Yandı ! . . . 

Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.

Örgütlü olmak, hem kendi meslek haklarını, hem de toplum çıkarlarını koruyabilmek, savunabilmek ve güçlü olmak,  demektir.  

Bu nedenle Dünya’da milyonlarca meslek sahibi insan herhangi bir meslek örgütünün üyesidir.

Üyelerinin nabzını tutan bu kurumlar, meslek örgütünün sorunlarının yanı sıra devletin el uzatamadığı, gözden kaçırdığı ihtiyaçların karşılanması hususunda devreye girer.  

Geleceğe umutlu bakabilmek, saygın ve onurlu bir duruşa sahip güçlü bir meslek örgütüne sahip olmak elbette tüm meslek örgütünün özlemi ve beklentisidir.   
            
Bunun için sorunların üstesinden gelebilecek, geçmişi temiz, mesleki ve entelektüel birikime sahip, mesleğinin sorunlarını iyi bilen, deneyimli ve akademik bir yaklaşımla sorunları analiz edip, ekip anlayışı, işbirliği ve dayanışmayla çözümler üretebilecek yöneticileri seçmesi ve akabinde tek vücut olmuş, özlenen örgütü yaşama geçirecek kadroların iş başına gelmesi çok önemlidir.

Göreve getirilen meslek örgütleri kendi meslek haklarını korumak ve savunmakla birlikte toplumsal tüm konularda görüş bildirmek ve toplum çıkarlarını da korumakla yükümlü olması gerektiği halde, toplumun duyarlı olduğu konular ne yazık ki meslek örgütümüz TÜRMOB’ un gündeminde hiçbir zaman yer almamıştır.

Meslek örgütünün yönetimine aday olanlar her seçim döneminde mesleki saygınlık konusunu gündeme getirdiği halde, bunu ne şekilde sağlayacağı konusunda bir açıklama yapamazken, toplumun duyarlı olduğu konularda hiçbir görüş ve öneri ortaya koymayanların meslekte saygınlık konusunda toplumu ikna etmesi mümkün değildir.

Oysa tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.


Geçtiğimiz günlerde ülkeyi ayağa kaldıran ve ilgili ilgisiz tüm kesimlerin tepkisine neden olarak toplumsal öfkeye dönüşen KAZ DAĞLARI ağaç katliamı ile ilgili olarak TÜRMOB ‘un tek cümle ile de olsa görüş bildirmemesi 120 bin üyeli meslek örgütü için büyük bir hayal kırıklığıdır.

Ağaç katliamına neden olan Alamos Gold Şirketi’nin mensup olduğu Kanada’ nın, toplam 9.985.000 km² olan yüzölçümünün % 50’ si ormanlarla kaplıdır. 
 
Ülkede ağaç kesmek yasak olmakla birlikte ülke yönetimine egemen olan iktidarın her yıl belirli sayıda ağaç dikme zorunluluğu bulunuyor. 

Ülkemizde böyle bir uygulama gerçekleşir mi bilinmez ancak meslek örgütü olarak buna benzer bir uygulamanın öncüsü olabiliriz. 

Türmob genel kurulunda alınacak bir karar ile meslek örgütümüzün odalar aracılığı ile her yıl üye sayısı kadar ağaç dikme konusu zorunlu hale getirilebilir. 

Türmob’ un Tarım ve Orman bakanlığı işbirliği ile gerçekleştireceği bu uygulama sonucu, KAZ DAĞLARINDA kaybedilen 195.000 ağacın yerine bir yıl içinde yenileri dikilmiş olurken bu uygulama ülkemizin diğer meslek kuruluşları için de örnek oluşturacaktır.   

TÜRMOB yönetim kurulu’ nun gerekli duyarlılığı göstererek 12-13 EKİM tarihlerinde gerçekleşecek olağan genel kurulda bu çağrımızı gündemine alarak müzakere edilmesini sağlamalıdır. 

Bu önerimizin TÜRMOB yönetim kurulu tarafından karşılık bulmaması halinde genel kurul toplantısında verilecek önergemize, görüşümüzü onaylayan duyarlı delegelerimizin katkı vermeleri ile gündeme alınması sağlanmalıdır. 

     TÜRMOB İstanbul Delegeleri   

Celal Özgüroğlu  -  Hüseyin Dulay
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .