TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
20 Mart 2019 Çarşamba
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları
TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararları

20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

1    - Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yalçın AKDAŞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 09.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

2    - Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Şeyhmus DAĞHAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 02.08.2018 gün ve 003 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.02.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
10.02.2020    tarihinde son bulacaktır.

3    - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet Şener ÖZCAN’a iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 14.02.2020 tarihinde son bulacaktır.

4    - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vehbi ERTÜRK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 07.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

5    - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali GÖKER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 07.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

6    - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sevil
DAMAR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.09.2018 gün ve 1915-2126 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki    Faaliyetten Alıkoyma” cezası    verilmiş,    süresinde    itiraz    edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.01.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
24.01.2020    tarihinde son bulacaktır.

7    - Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nail KAYAR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 12.08.2019 tarihinde son bulacaktır.

8    - Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci
Ramazan EKİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 01.11.2018 gün ve 9 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki    Faaliyetten Alıkoyma” cezası    verilmiş,    süresinde    itiraz    edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmış olup, ceza
12.02.2020    tarihinde son bulacaktır.

9    - Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Abdurrahman İZGÖRDܒye Oda Disiplin Kurulu’nun 18.09.2018 gün ve 98, 99, 100, 101 ve 20.09.2018 gün, 120 sayılı kararları ile 5 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 22.12.2018 tarihinde başlanmıştır.

10    - Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Selim EKİNCİ’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir.

Cezanın uygulanmasına 12.02.2019 tarihinde başlanmış olup, 12.02.2020 tarihinde son bulacaktır. (2701/1-1)
3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..