TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ; Değer yaratarak, KOBİ'leri yeni sürece hazırlamak
28 Temmuz 2020 Salı
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, işletmelerin yeni sürece hazırlanmaları ve değer yaratmalarında mali müşavirlerin kılavuzluğunun hayati bir . . .
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ; Değer yaratarak, KOBİ
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu;

Değer yaratarak, KOBİ'leri yeni sürece hazırlamak

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, işletmelerin yeni sürece hazırlanmaları ve değer yaratmalarında mali müşavirlerin kılavuzluğunun hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kartaloğlu, konuya ilişkin DÜNYA'ya özel değerlendirme yazısı kaleme aldı.

COVID-19 salgını, dünya ekonomisinin bugüne kadar gördüğü en büyük tehdit olma noktasında varlığını koruyor. Bu büyük tehditle başa çıkabilmek için doğru analiz yaparak, doğru politikalar üretmemiz gerekiyor.

Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler ve Öneriler Raporunu hazırlayarak yetkililer ve kamuoyu ile paylaştık. Raporumuzda, salgın öncesi mevcut ekonomik durum, salgının ekonomiye etkileri ve çözüme ilişkin öneriler yer aldı. Büyük bir beğeni ve takdirle karşılanan bu raporumuzun devamı niteliğinde bu kez “Türkiye'de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri” raporumuzu hazırladık ve paylaştık. Rapor, sektörlerimizin mevcut durumunu, krizden etkilenme boyutlarını ve çözüm önerilerini içerdi.

COVID-19'un yarattığı tahribatla mücadele için küresel düzeyde önlemler büyük ölçüde merkez bankalarının acil likidite sağlamasına odaklandı. Ayrıca yaygın mali tedbirler arasında geniş tabanlı vergi indirimi, ücret sübvansiyonları, işsizlik ödenekleri, faturaların ve kira ödemelerinin ertelenmesi, ipotek indirimi, sosyal ödemeler, işletmelere verilen krediler olarak sıralandı.

Bu önlemler, sosyal ve sağlık açısından korkunç sonuçlar doğurabilecek felaketin yaratacağı ekonomik çöküşü önlemek için insanların acil ihtiyaçlarının giderilmesine odaklandı.

Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreçte sosyal devleti güçlendirip geliştirerek, üretim ve istihdama odaklanmamız gerekiyor. Bu yeni süreci anlayıp ona uygun politikalar geliştirmek beraberinde başarıyı da getirecektir.

Yaşanan sürecin yarattığı tahribatın boyutları, işletmelerin verimliliklerinde ve bilançolarında ortaya çıkıyor. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu yeni durumu benimseyebilmeleri, buna uygun pozisyon almaları, uygun teknoloji kullanmaları, üretim yöntemleri ile ürün ve hizmet sunumlarını uygun hale getirmeleri, talep yönlü değişimleri kavrayabilmeleri ve yeni sürece hazırlanmaları temel öncelikleri olması gerekiyor.

Değer yaratmak için mevcut öncelikler arasında, pandeminin yaratmış olduğu davranış ve taleplerdeki değişiklikler, tedarik zincirleri ile işletme ve iş modellerinin dijital dönüşümü gibi uzun vadeli sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Şirketler için entegre raporlamanın ve nakit akış yönetiminin önemi daha da artmıştır.

Bu süreçte mali müşavirler sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının sürekliliğini sağlayabilmeleri için hayati öneme sahip bir rol üstlenmeye devam edeceklerdir.

Ülkemizde yıllardır, mali müşavirlik meslek mensuplarının sundukları hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmak yerine, gereksiz bildirim ve beyanla iş yükü artırılmakta ve mali müşavirlerin enerjisi boşuna harcanmaktadır. Geri Kazanım Katılım Payı, Ba-Bs gibi bir çok uygulama ülke ekonomisine, işletmelerin gelişimin katkı sağlaması gereken iş gücünü boşa harcayan uygulamalar. Mali müşavirler bugüne kadar zorlukların ütesinden geldi, bundan sonrada gelmeye devam edecek.

İşletmelerimiz yeni dönemde alışkanlıklarını, üretim modellerini dönüştürerek, kurumsal amaçlarını, stratejilerini ve iş modellerini yeniden belirleyerek, uzun vadeli başarıyı nasıl yakalayacaklarına odaklanmalıdır. Yeni dönem değer yaratma olgusunu öncelik haline getirecektir. Finansal olmayan varlıkların etkin olduğu değer yaratma stratejisinde, marka bilinirliği, insan sermayesi ve müşteri memnuniyeti gibi unsurlar ön plana çıkacaktır.

İşletmelerin yeni sürece hazırlanmaları ve değer yaratmaları için mali müşavirlerin kılavuzluğu hayati bir öneme sahip olacaktır. (Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.