Telaşlanmayın! DKV itirazları için zamanımız var
10 Ocak 2020 Cuma
Değerli Konut Vergisi konusunda halen çok sayıda soru alıyoruz ki sorun yaklaşık 220.000 haneyi ilgilendiriyor.
Telaşlanmayın! DKV itirazları için zamanımız var
VERGİ PORTALI

Telaşlanmayın! DKV itirazları için zamanımız var

Zeki GÜNDÜZ
Zeki.Gunduz@tr.pwc.com

Değerli Konut Vergisi konusunda halen çok sayıda soru alıyoruz ki sorun yaklaşık 220.000 haneyi ilgilendiriyor.

İnsanların kafası karıştı. Yanlış veya eksik bir şey yapma telaşında.

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklama nedeniyle hem bir rahatlama hem de gerginlik var.
Acil ve önemli gördüğüm başlıkları şöyle özetleyebilirim:

1. Hâlihazırdaki durum değişmezse 2020 Şubat’ında beyanname verilecek mi?

İtiraz dilekçelerine itiraz süresi 2020 yılına taşmışsa ya da itiraz 2019’da yapılmasına rağmen yıl sonuna kadar TKGM’den itiraza ilişkin bir cevap gelmemişse hayır. Ancak bazen Mali İdare farklı yorumlar yapabiliyor. Bu nedenle Mali idarenin konuya ilişkin rahatlatıcı açıklamalarını bekliyoruz.

2. Durum değişmezse kimler her hâlükârda bu şubatta beyanda bulunmak zorunda?

- 2019 Emlak Vergisi bina vergi değeri 5 milyon TL’yi aşanlar (ve kendilerine TKGM’ce yeni bir değer belirlenmemiş/bildirilmemiş olanlar)

- 2019 içinde kendilerine TKGM tarafından tebligat yapılan ancak tebligata itiraz etmemiş bulunanlar,

- 2019 içinde kendilerine TKGM tarafından tebligat yapılan ve 15 günlük itiraz süresi de 2019 yılı içinde dolanlardan itirazına yine 2019 yılında TKGM’ce cevap tebliğ edilenler,
bu şubat ayında beyanname vermek zorunda kalabilirler.

Bu şartları haiz çok az mükellef çıkacağını tahmin ediyoruz.

3. Bina vergi değeri 5 milyon TL’yi aşan ve kendilerine TKGM’ce yeni değer belirlenenler ne yapacak?

Bizce bu değere itiraz etmişler ve itiraz süreci 2020 ye kaymışsa, yukarıdaki iki maddede belirttiğimiz şekilde bu guruba girenler de 2021 Şubat’ına kadar herhangi bir vergi ödemeyecekler.

Bu konuda da Bakanlığın açıklamalarını izleyeceğiz.

4. Bina vergi değeri 2020 de 5 milyonu aşanlar da 2021 de mi beyan da bulunacaklar?

Evet.

5. Elektronik- muhtara tebligat?

Elektronik tebligat için adınıza alınmış adres varsa kontrol ediniz. Şehir dışındaysanız, adresinizden size ulaşılamıyorsa tebligatınız muhtarlığınıza bırakılmış olabilir. Siz almasanız da zamanında size yapılmış tebligat sayılır ve itiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz.
TKGM’nün internetteki adresinden (www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr) sahip olduğunuz konutunuza bir değerleme yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

6. Birden fazla tebligat alanlar ne yapacak?

İlk tebligatı esas alarak itirazlarınızı yapın.

İtirazı yapana kadar aynı meskenle ilgili olarak gelmiş olan tebligatların tarih ve sayılarına da mükerrer olarak geldiği belirtilerek bu itiraz dilekçesinde değinmekte fayda var.
İtirazı yaptıktan sonra gelen yeni tebligat olursa onlara da ilk yaptığımız itirazı belirterek, tebligatın mükerrer olduğunu belirterek itiraz etmekte fayda var.

7. İtirazlarına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) yanıt gelenler ne yapacaklar?

Şayet itirazınıza cevap 2019 da gelmişse, 30 gün içinde (Neden 60 gün değil de 30 günün cevabı uzun) hem itirazın reddine karşı TKGM aleyhine Ankara idare mahkemesinde (neden vergi mahkemesi değil de İdare Mahkemesi’nin cevabı da uzun) dava açmanız, hem de Şubat 2020 de yani bu yıl ihtirazi kayıtla beyanda bulunup, sonrasında 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmanız gerekecek.

Bu guruba girebilecek mükellef sayısının oldukça az olduğunu düşünüyoruz.

İtirazınıza cevap (red şeklinde veya değer revize edilse bile size göre halen kabul edilebilir seviyede değilse) 2020 de gelmişse 30 gün içinde TKGM aleyhine Ankara idare mahkemesi nezdinde dava açılması gerekmektedir.

İtirazınızın reddedildiğine ilişkin TKGM’den yapılacak tebligata karşı 30 günlük dava süresini beklerken konuya ilişkin yapılması muhtemel durdurma/değişiklik kararını beklemekte/görmekte fayda var. Ancak bu süre zarfında bir gelişme olmazsa hak kaybına uğramamak için mutlaka dava açılmasını tavsiye ediyorum.

8. İtirazlara yanıt gelmezse ne yapılacak?

Şayet TKGM itirazınıza 15 gün içinde cevap vermezse (bu sessizliğin de red olarak değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilir), itiraz dilekçesi tarihinden itibaren 60 gün beklenecek, 60 gün cevap vermeme itirazın reddi olarak kabul edilecek, 60 günden sonra 30 gün içinde TKGM’ye karşı Ankara idare mahkemesinde dava açılacaktır.

9. Değerleme yaptırma konusu

Biz değerleme yaptırma konusunda acele edilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacağını henüz bilmiyoruz.

10. Bir düzenleme yapılır ve erteleme olursa ne yapılacak?

Bu konuda yasal bir düzenleme yapılıp, yeni yapılan düzenlemeye göre nasıl hareket edileceği konusunda bir durum değerlendirmesi yapmadan mevcut düzenlemeye göre pozisyon alıp adım atmakta fayda var.

11. İdare bu süre içinde ne yapabilir?

Konunun yeniden değerlendirilebileceği konusundaki açıklama sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı mevcut yasa kapsamındaki yetkisini kullanıp beyanname verme süresini üç ay erteleyebilir. Bu süre içinde yapılacaksa yeni düzenleme yapılır ve bakanlıkça uygulamaya yönelik açıklamalar mükelleflerle paylaşılabilir.

12. Mevcut duruma göre görünen iki dava

Özetle toparlamak gerekirse, mevcut yasal düzenlemeler değişmediği müddetçe, halihazırdaki duruma göre iki ayrı dava açılması gerekiyor.

a. TKGM’ye karşı Ankara’da, itirazın reddinden itibaren 30 gün içinde, İdare mahkemesinde “değere itiraz” davası.

b. Şubat ayında verilecek ihtirazi beyan sonrası 30 gün içinde, beyanda bulunduğunuz yer vergi mahkemesinde açılacak, tahakkuk ettirilen vergiye karşı “vergi davası”(Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .