Yeni Odalar mı yoksa Güçlendirilmiş Nisbi Temsil mi?
30 Temmuz 2020 Perşembe
Malumunuz avukatların bağlı olduğu barolarda yeni bir düzenleme yapıldı. Belli sayıda avukat bir araya geldiğinde yeni baro kurulabilecek.
Yeni Odalar mı yoksa Güçlendirilmiş Nisbi Temsil mi?
Yeni Odalar mı yoksa Güçlendirilmiş Nisbi Temsil mi?

Halil Erdem Gültekin
İSMMMO Delegesi
İstanbul Meslekte Birlik 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Malumunuz avukatların bağlı olduğu barolarda yeni bir düzenleme yapıldı. Belli sayıda avukat bir araya geldiğinde yeni baro kurulabilecek. 

Peki bu düzenleme mali müşavirler odalarından uygulanacak mı uygulanmalı mıdır? Faydalı olur mu soruları gündeme gelmekte.

Bendeniz şahsen 2000 yılların başından beri bizatihi oda genel kurullarını takip ederim. Nisbi temsilden önce sabahları açılış, sinevizyon ve misafirlerin yer aldığı kişilerin açılış konuşmalarından sonra salon büyük oranda dağılırdı. Öğleden sonra salonun yarısı nerdeyse yoktu. Saat 2 de 3 de konuşmaların heyecanı kalmazdı. Hatta hiç unutmam bir konuşmacı hayat koçu tarzında bir hikâye bile anlatmıştı. Gündem maddesi neydi o sıra; odanın faaliyet raporu. Hele TÜRMOB genel kurulları daha da tek düze idi.

Daha sonra tabii nispi temsil gelince oda genel kurulları hareketlendi. Heyecanlı geçmeye başladı. Konuşmacılar hem meslek siyasetinde hem de ülke siyasetine atıf yaparak birçok önemli konulara, bazen de gereksiz ayrıntılara girmeye başladı.

Ama şu da bir gerçekti ki oda genel kurularına bir hava ve taze kan gelmişti.

ÇOKLU ODA DOĞRU MU?

Şimdi mali müşavirler odalarında çoklu oda bazı yerlerde dillendirilmeye başladı. Bendeniz bu fikri doğru bulmuyorum.  Belli sayıda mali müşaviri elde eden grup ya da gruplar kendi odalarını kurarsa herkes kendi içinde çekişme yaşayacaktır. 

Örneğinmuhafazakâr ve milliyetçi kişilerden oluşan bir mali müşavir odası kurulduğunu düşünsenize. Evet, oda genel kurulu belki kuran tilavetiyle açılır. Bereketli bir başlangıç olabilir…

Ama iş faaliyet raporlarına geldiğinde kendi içimizde siyasi çekişmeler olacaktır. Belki de birbirimize “sen daha az muhafazakârsın, sen daha az milliyetçisin yok sen af buyurun satılmışsın” kavgaları olacak Sadece solcu kardeşlerden oluşan bir oda da ise  birlerine yok sen kompradorsun, sen işbirlikçi hainsin tartışmaları olacak belki de.

Ama her grubun yer aldığı güçlendirilmiş bir nisbi temsil ile oluşan bir oda olursa herkes kendi fikriyatında çözüm önerileri getirecektir.

Bu ana düşünce eksenin de bence yapılması gereken yeni odalar kurmak değil GÜÇLENDİRİLMİŞ nisbi temsil getirmektir.

Şu anda kanun gereği yönetim disiplin ve denetlemede nisbi temsil uygulanmaktadır. Ama oda da oluşan kurullarda komisyonlarda ilçe yönetimlerinde tek grup hâkimiyeti yer almaktadır.

Yaklaşık 20 kusur senedir meslek siyasetini takip eden bir meslektaş olarak Yeni odalar kurulması yerine bu şekilde kanuni düzenleme yapılmasının mesleğe ve ülkeyi daha faydalı olacağı kanaatini şahsen taşımaktayım.

Umarım mesleğimiz daha iyi yerde olur
Açılış Konuşması ; Erol DEMİREL - (İstanbul SMMM Odası Sekreteri), Moderatör; Halim BURSALI - ( İSMMMO Yön. Kur. Üyesi), Eğitmen; Nedim BOZ - (İstanbul TESMER Yön. Kur. Üyesi)
Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine,
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günümüz modern vergicilik anlayışında, öncelik harcama ve tasarrufların kaynağı olan gelir ve kazancın vergilendirilmesidir.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin
Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalardan, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağı, dileyen özel okulların . . .
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edile
İşyeri kiralarında gerçek kişilerden kiralanan mülkler için yapılan vergi stopaj indirimi yüzde 20’den yüzde 10’a;
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız
Vergi Usul Kanunu'nun 370. maddesinde düzenlenen “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin idari anlayış,
1 Ekim 2008 giriş, 1 Ekim 2009 çıkış tarihim olan aynı işyerine 2010'da tekrar giriş yaptım ve halen çalışmaktayım.
Vergi uygulamalarında zaman zaman, yapılması gereken bir muhasebe kaydının yapılmamasının veya yanlış yapılmasının, beyannamelerin süresinde
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Bilindiği gibi ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusudur. Ancak 2011’den bu yana bazen uzun süreli bazen daha
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .